Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

Teritorij: 640 km2

Število prebivalcev: 35.000

Število občin: 4

Število naselij: 98

Število krajevnih uradov: 2

 

 
Upravne in strokovne naloge na območju upravne enote po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

  • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Bled, Policijska postaja Radovljica in Policijska pisarna Bohinjska Bistrica
  • Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Davčni urad Kranj - Pisarna Radovljica
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Center za socialno delo Radovljica
  • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Kranj - Pisarna Radovljica

b) drugi organi:

  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Kranj - Urad za delo Radovljica
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj - Izpostava Radovljica
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje - Izpostava Radovljica   

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Radovljica, ki na prvi stopnji odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Radovljica s svojim delovanjem posega na celotno območje občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Meji na pet upravnih enot, in sicer: na severozahodu na UE Jesenice,  na jugozahodu na UE Tolmin, na jugovzhodu na UE Škofja Loka, na vzhodu na UE Kranj in na severovzhodu na UE Tržič. 

  

Krajevna urada:

  •  Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, telefon: (04) 576 8380
  • Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, telefon: (04) 574 7400

 

Občine:

 

    Radovljica

 

Občina Radovljica obsega 52 naselij, med katerimi ima status mesta edino Radovljica, ki je sedež občine, upravne enote in okrajnega sodišča.

 

Naselja:  Begunje na Gorenjskem, Brda, Brezje, Brezovica, Dobravica, Dobro Polje, Dvorska vas, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje, Nova vas pri Lescah, Noše, Otoče, Ovsiše, Peračica, Podnart, Poljče, Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovljica, Ravnica, Rovte, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja vas, Studenčice, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zgornja Dobrava, Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša

 

Število krajevnih skupnosti: 12 (Begunje, Brezje, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Otok, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava) 

 

 

   Bled             

 

Naselja:  Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Obrne, Ribno, Selo pri Bledu, Slamniki, Zasip

 

Število krajevnih skupnosti: 5 (Bled, Bohinjska Bela, Rečica, Ribno, Zasip)

 

 

    Bohinj                     

 

Naselja: Bitnje, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Jereka, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Laški Rovt, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt, Nomenj, Podjelje, Polje, Ravne v Bohinju, Ribčev Laz, Savica, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studor v Bohinju, Ukanc, Žlan

 

Število krajevnih skupnosti: 4 (Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Stara Fužina - Studor, Koprivnik - Gorjuše)

 

 

    Gorje                       

 

Naselja: Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze

 

 

 

  

Sklenitev zakonske zveze in poročne dvorane

                            

 

                             

                     Šivčeva hiša                                   

 

  • Poročna dvorana na Občini Bled

 

 

                    

 

     Spletne strani turističnih organizacij: