Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

 

 

 

Teritorij:  346 km2                               

Število prebivalcev: 16.844                                      

Število občin: 5

Število krajevnih uradov: 4

Število naselij: 42

 

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Radlje ob Dravi po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) Izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje, Policijska postaja Radlje ob Dravi;
 • Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Dravograd, Sektor za davke, Pisarna Radlje ob Dravi.

 

b) Drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Velenje, Urad za delo  Radlje ob Dravi;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem, Izpostava Radlje ob Dravi;
 • Center za socialno delo Radlje ob Dravi.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Radlje ob Dravi, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Radlje ob Dravi je po velikosti na 24. mestu v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica.  Meji na 3 upravne enote, in sicer: na vzhodu in jugu na UE Ruše, na jugu in jugozahodu na UE Slovenj Gradec, na zahodu pa na UE Dravograd. Na severu meji Upravna enota Radlje ob Dravi na Republiko Avstrijo.

Na območju Upravne enote Radlje ob Dravi je 42 naselij, od tega sta dve naselji deljeni med dve občini (Rdeči Breg in Vurmat). Po statistični definiciji mestnih naselij imata značaj mestnega neselja dve naselji - Muta in Radlje ob Dravi.

 

Prebivalstvo UE Radlje ob Dravi je od popisa leta 1952, ko je bilo prebivalcev 15.688, naraslo na 16.984 prebivalcev ob popisu leta 2002. Od teh jih 5.142 živi v mestnih naseljih, ostalih 11.395 pa v nemestnih naseljih. Skoraj 47% prebivalstva je ob popisu leta 2002 prebivalo v naselju, v katerem se je rodilo, ostali so se priselili od drugod. Večji kraji so nastali le tam, kjer se je ozka Dravska dolina razširila, to je na radeljskem, mučkem in vuzeniškem polju. Ti kraji so imeli sprva agrarni značaj, nato pa so postali tudi središča krajevne industrije, po ustanovitvi novih občin pa tudi občinski sedeži.

 

Krajevni uradi (poslujejo kot način dela):

 

Občine:

 • Radlje ob Dravi,
 • Muta,
 • Podvelka,
 • Ribnica na Pohorju in
 • Vuzenica.

 

Naselja:

 • Občina Radlje ob Dravi obsega 14 naselij:
  • Brezni Vrh,
  • Dobrava,
  • Radelca,
  • Radlje ob Dravi,
  • Remšnik,
  • Spodnja Orlica,
  • Spodnja Vižinga,
  • Sv. Anton na Pohorju,
  • Sv. Trije Kralji,
  • Št. Janž pri Radljah,
  • Vas,
  • Vuhred,
  • Zgornja Vižinga,
  • Zgornji Kozji Vrh.  
 • Občina Muta obsega 6 naselij:
  • Gortina,
  • Mlake
  • Muta,
  • Pernice,
  • Sv. Primož nad Muto,
  • Sv. Jernej nad Muto.
 • Občina Podvelka obsega 11 naselij:
  • Brezno,
  • Janževski Vrh,
  • Javnik,
  • Kozji Vrh,
  • Lehen na Pohorju,
  • Ožbalt,
  • Podvelka,
  • Rdeči Breg - del,
  • Spodnja Kapla,
  • Vurmat - del,
  • Zgornja Kapla.
 • Občina Ribnica na Pohorju obsega 6 naselij:
  • Hudi Kot,
  • Josipdol,
  • Ribnica na Pohorju,
  • Zgornja Orlica,
  • Zgornji Janževski Vrh,
  • Zgornji Lehen na Pohorju.
 • Občina Vuzenica obsega 5 naselij:
  • Dravče,
  • Sv. Primož na Pohorju,
  • Sv. Vid,
  • Šentjanž nad Dravčami,
  • Vuzenica.

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana v zgradbi dvorca Mahrenberg v Radljah ob Dravi (Občina Radlje ob Dravi),
 • poročna dvorana v prostorih na Glavnem trgu 17, Muta (Občina Muta),
 • poročna dvorana v prostorih Gasilskega doma, Ribnica na Pohorju 19/a, Ribnica na Pohorju (Občina Ribnica na Pohorju),
 • poročna dvorana v prostorih Kulturnega doma Vuzenica, Sejmarska 2, Vuzenica (Občina Vuzenica),
 • poročna dvorana v občinski stavbi, Podvelka 13, Podvelka (Občina Podvelka).