Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

Na spletnih straneh upravne enote objavljamo spletne povezave do vseh zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področja našega dela, obenem pa objavljamo tudi pomembnejše dokumente, ki se nanašajo na načrtovanje in uresničevanje naših programov, strategije, usmeritve, poročila in druge dokumente.

 

Obveščenost javnostio zakonskih podlagah za delovanje upravne enote in o drugih dokumentih, ki nastajajo v procesu dela, poteka skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Zobjavo navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij in seznaniti zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo, na ta način pa se

trudimo, da bi pripomogli k širši pravni varnosti in obveščenosti

prebivalcev.

 

 

                               Povezava do aktualne zakonodaje s področij Upravnih enot