Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Uradne ure Upravne enote Ptuj

 

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure (samo sprejemna pisarna)

petek od 8.00 do 13.00 ure 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Ptuj

 

na telefonski številki: (02) 798 0100 v:

 

ponedeljek 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure

četrtek od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

URADNE URE KRAJEVNIH URADOV

Tedenski razpored;

povezava na dokument

 

KRAJEVNI URAD KIDRIČEVO
Kopališka ulica 16, 2325 Kidričevo, telefon (02) 798-02-40

 

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
vsak 2.(drugi)  in 4.(četrti) četrtek v mesecu
petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KRAJEVNI URAD MAJŠPERK
Majšperk 39, 2322 Majšperk, telefon (02) 795-22-70

 

sreda od 8.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 17.00 ure
petek od 8.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 12.00 ure

 

KRAJEVNI URAD TRNOVSKA VAS
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, telefon (02) 795-22-50

 

torek  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
četrtek  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KRAJEVNI URAD GORIŠNICA
Gorišnica 83 A, 2272 Gorišnica, telefon (02) 740-80-91

 

ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 15.00 ure
četrtek od 8.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 15.00 ure

 

KRAJEVNI URAD VIDEM PRI PTUJU
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, telefon (02) 764-11-81)

sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.30 ure
petek od 8.00 do 12.00 ure

 

KRAJEVNI URAD CIRKULANE

Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, telefon (02) 761-00-31

 

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure


KRAJEVNI URAD PODLEHNIK
Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, telefon (02) 768-11-51

 

torek od  8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KRAJEVNI URAD JURŠINCI
Juršinci 3 B, 2256 Juršinci, telefon (02)758-00-61


ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
vsak 1.(prvi) in 3.(tretji) ponedeljek v mesecu


KRAJEVNI URAD ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč, telefon (02) 795-22-60

 

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
vsak 2.(drugi) in 4.(četrti) ponedeljek v mesecu


KRAJEVNI URAD ŽETALE
Žetale 4, 2287 Žetale, telefon (02) 795-22-65

 

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
vsak 1.(prvi) in 3.(tretji) četrtek v mesecu

 

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V Upravni enoti Ptuj lahko stranke pridobijo splošne informacije v:

 

Sprejemni pisarni

(soba št. 7) 

Slomškova ulica

2250 Ptuj

telefon: (02) 798 0100

e-pošta: ue.ptuj(at)gov.si

 

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščena oseba.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Ptuj je:

 

Silvo Erjavec

v.d. načelnika Upravne enote Ptuj

telefon: 02 798 0100

telefaks: 02 798 0130

e-pošta: ue.ptuj(at)gov.si