Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 645 km2

Število prebivalcev: 68.478

Število občin: 16

Število krajevnih uradov: 10

Število naselij: 207

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Ptuj po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Maribor - Izpostava Ptuj;
 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Ptuj, Gorišnica in Podlehnik ter Postaja mejne policije Zavrč in Gruškovje;
 • Finančna uprava RS, Finančni urad Ptuj,
 • Geodetska uprava RS - Območna geodetska uprava Ptuj. 

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Ptuj - Urad za delo Ptuj;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor - Izpostava Ptuj
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Izpostava Ptuj
 • Center za socialno delo Ptuj.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Ptuj, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Ptuj je po velikosti na 6. mestu v državi in s svojim delovanjem posega na območje ene mestne občine in petnajst občin.

 

Na območju Upravne enote Ptuj je 207 naselij, edino mesto je Ptuj.

 

 

 

Krajevni uradi:

 

 • Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, telefon: (02) 764 1181
 • Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, telefon: (02) 795 2270
 • Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, telefon: (02) 740 8091
 • Kidričevo, Kopališka ulica 16, 2325 Kidričevo, telefon: (02) 798 0240
 • Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, telefon: (02) 761 0031
 • Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlenik, telefon: (02) 768 1151
 • Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, telefon: (02) 758 0061
 • Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, telefon: (02) 795 2260
 • Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, telefon: (02) 795 2250
 • Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, telefon: (02) 795 2265

 

Občine:

 • Mestna občina Ptuj,
 • Hajdina,
 • Markovci,
 • Gorišnica,
 • Dornava,
 • Kidričevo,
 • Destrnik,
 • Trnovska vas,
 • Sv. Andraž v Sl. goricah,
 • Juršinci,
 • Videm,
 • Zavrč,
 • Podlehnik,
 • Žetale,
 • Majšperk
 • Cirkulane.

Naselja:

 

Mestna občina Ptuj, obsega 10 naselij:

 • Grajenščak,
 • Kicar,
 • Krčevina pri Vurbergu,
 • Mestni vrh,
 • Pacinje,
 • Podvinci,
 • Ptuj,
 • Spodnji Velovlek,
 • Spuhlja,
 • Nova vas pri Ptuju.

 

Občina Hajdina, obsega 7 naselij:

 

 • Draženci,
 • Gerečja vas,
 • Hajdoše,
 • Skorba,
 • Slovenja vas,
 • Spodnja Hajdina,
 • Zgornja Hajdina.

 

Občina Markovci, obsega 9 naselij:

 

 • Borovci,
 • Bukovci,
 • Markovci,
 • Nova vas pri Markovcih,
 • Prvenci,
 • Sobetinci,
 • Stojnci,
 • Strelci,
 • Zabovci.

 

Občina Gorišnica, obsega 11 naselij:

 

 • Cunkovci,
 • Formin,
 • Gajevci,
 • Gorišnica,
 • Mala vas,
 • Moškanjci,
 • Muretinci,
 • Placerovci,
 • Tibolci,
 • Zagojiči,
 • Zamušani.

 

Občina Dornava, obsega 12 naselij:

 

 • Bratislavci,
 • Brezovci,
 • Dornava,
 • Lasigovci,
 • Mezgovci ob Pesnici,
 • Polenci,
 • Polenšak,
 • Prerad,
 • Slomi,
 • Strejaci,
 • Strmec pri Polenšaku,
 • Žamenci.

 

Občina Kidričevo, obsega 18 naselij:

 

 • Apače,
 • Cirkovce,
 • Dragonja vas,
 • Kidričevo,
 • Kungota pri Ptuju,
 • Lovrenc na Dravskem polju,
 • Mihovce,
 • Njiverce,
 • Pleterje,
 • Pongrce,
 • Spodnje Jablane,
 • Spodnji Gaj pri Pragerskem,
 • Starošince,
 • Stražgonjca,
 • Strnišče,
 • Šikole,
 • Zgornje Jablane,
 • Župečja vas.

 

Občina Destrnik, obsega 17 naselij:

 

 • Desenci,
 • Destrnik,
 • Dolič,
 • Drstelja,
 • Gomila,
 • Gomilci,
 • Janežovci,
 • Janežovski vrh,
 • Jiršovci,
 • Levanjci,
 • Ločki vrh,
 • Placar,
 • Strmec pri Destrniku,
 • Svetinci,
 • Vintarovci,
 • Zasadi,
 • Zgornji Velovlek.

 

Občina Trnovska vas, obsega 7 naselij:

 

 • Biš
 • Bišečki vrh,
 • Črmlja,
 • Ločič,
 • Sovjak,
 • Trnovska vas,
 • Trnovski vrh.

 

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah, obsega 7 naselij:

 

 • Drbetinci,
 • Gibina,
 • Hvaletinci,
 • Novinci,
 • Rjavci,
 • Slavšina,
 • Vitomarci.

 

Občina Juršinci, obsegajo 13 naselij:

 

 • Bodkovci,
 • Dragovič,
 • Gabrnik,
 • Gradiščak,
 • Grlinci,
 • Hlaponci,
 • Juršinci,
 • Kukava,
 • Mostje,
 • Rotman,
 • Sakušak,
 • Senčak pri Juršincih,
 • Zagorci.

 

Občina Videm, obsega 30 naselij:

 

 • Barislovci,
 • Belavšek,
 • Berinjak,
 • Dolena,
 • Dravci,
 • Dravinjski vrh,
 • Gradišče,
 • Jurovci,
 • Lancova vas,
 • Ljubstava,
 • Majski vrh,
 • Mala Varnica,
 • Pobrežje,
 • Popovci,
 • Repišče,
 • Sela,
 • Skorišnjak,
 • Soviče,
 • Spodnji Leskovec,
 • Strmec pri Leskovcu,
 • Šturmovci,
 • Trdobojci,
 • Trnovec,
 • Tržec,
 • Vareja,
 • Velika Varnica,
 • Veliki Okič,
 • Videm pri Ptuju,
 • Zgornja Pristava,
 • Zgornji Leskovec.

 

Občina Zavrč, obsega 9 naselij:

 

 • Belski vrh,
 • Drenovec,
 • Gorenjski vrh,
 • Goričak,
 • Hrastovec,
 • Korenjak,
 • Pestike,
 • Turški vrh,
 • Zavrč.

 

Občina Podlehnik, obsega 13 naselij:

 

 • Dežno pri Podlehniku,
 • Gorca,
 • Jablovec,
 • Kozminci,
 • Ložina,
 • Podlehnik,
 • Rodni vrh,
 • Sedlašek,
 • Spodnje Gruškovje,
 • Stanošina,
 • Strajna,
 • Zakl,
 • Zgornje Gruškovje.

 

Občina Žetale, obsegajo 5 naselij:

 

 • Žetale,
 • Dobrina,
 • Kočice,
 • Nadole,
 • Žetale.

 

Občina Majšperk, obsega 26 naselij:

 

 • Bolečka vas,
 • Breg,
 • Doklece,
 • Dol pri Stopercah,
 • Grdina,
 • Janški vrh,
 • Jelovice,
 • Koritno,
 • Kupčinji vrh,
 • Lešje,
 • Majšperk,
 • Medvedce,
 • Naraplje,
 • Planjsko,
 • Podlože,
 • Preša,
 • Ptujska gora,
 • Sestrže,
 • Sitež,
 • Skrblje,
 • Slape,
 • Spodnja Sveča,
 • Stanečka vas,
 • Stogovci,
 • Stoperce,
 • Zgornja Sveča.

Občina Cirkulane, obsega 13 naselij:

 

 • Brezovec,
 • Cirkulane,
 • Dolane,
 • Gradišča,
 • Gruškovec,
 • Mali Okič,
 • Medribnik,
 • Meje,
 • Paradiž,
 • Pohorje,
 • Pristava,
 • Slatina,
 • Veliki vrh.

 

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana v zgradbi Mestne občine Ptuj.