Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 
Teritorij: 171 km2
Število prebivalcev: 19.855
Število občin: 3
Število krajevnih uradov: 1
Število naselij: 66
 
 
 
 
Upravne in strokovne naloge na območju, ki ga pokriva Upravna enota Pesnica po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:
a) Izpostava ministrstva:

 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Maribor - Policijska postaja Šentilj.

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor - Urad za delo Pesnica,
 • Center za socialno delo Pesnica.

Upravna enota Pesnica meji na Republiko Avstrijo in na tri Upravne enote in sicer: 

 • Maribor
 • Lenart
 • Gornja Radgona

Krajevni urad:

 • Šentilj v Slovenskih goricah, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah

 

Občine:

 • Kungota,
 • Pesnica,
 • Šentilj.

Naselja:

 • Ceršak
 • Ciringa
 • Cirknica
 • Dolnja Počehova
 • Drankovec
 • Flekušek
 • Gačnik
 • Gradiška
 • Grušena
 • Jareninski Dol
 • Jareninski Vrh
 • Jedlovnik
 • Jelenče
 • Jurjevski Dol
 • Jurski Vrh
 • Kaniža
 • Kozjak nad Pesnico
 • Kozjak pri Ceršaku
 • Kresnica
 • Kušernik
 • Mali Dol
 • Pesnica
 • Pesnica pri Mariboru
 • Pesniški Dvor
 • Plač
 • Plintovec
 • Plodršnica
 • Počenik
 • Podigrac
 • Polička vas
 • Polički Vrh
 • Ranca
 • Ročica
 • Rošpoh-del
 • Selnica ob Muri
 • Sladki Vrh
 • Slatenik
 • Slatina
 • Slatinski Dol
 • Spodnja Velka
 • Spodnje Dobrenje
 • Spodnje Hlapje
 • Spodnje Vrtiče
 • Spodnji Jakobski dol
 • Srebotje
 • Stara Gora pri Šentilju
 • Svečane
 • Svečina
 • Šentilj v Slovenskih goricah
 • Šomat
 • Špičnik
 • Štrihovec
 • Trate
 • Vajgen
 • Vranji Vrh
 • Vršnik
 • Vukovski Dol
 • Vukovski Vrh
 • Zgornja Kungota
 • Zgornja Velka
 • Zgornje Dobrenje
 • Zgornje Gradišče
 • Zgornje Hlapje
 • Zgornje Vrtiče
 • Zgornji Jakobski dol
 • Zgornji Dražen Vrh.

Poročne dvorane:

 • dvorana v Večnamenskem kulturno turistično poslovnem centru Pesnica (VKTPC)
 • sejna soba Občine Šentilj
 • poročna dvorana v Zgornji Velki
 • sejna soba Upravne enote Pesnica