Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij.

 

V Upravni enoti Nova Gorica posredujejo splošne informacije s posameznih delovnih področij naslednji javni uslužbenci:

     

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Referat za javni red in mir, potne listine in tujce 

Dolores Batič,univ. dipl. pravnica

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba št. 40)

telefon: (05) 330 6151

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

  

Vlasta Ipavec

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba 40)

telefon: (05) 330 6150

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

  

Nataša Kocijančič

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(pritličje, soba št. 2)

telefon: (05) 330 6164

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Slavojka Živičspec. managementa

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba št. 13)

telefon: (05) 330 6155

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Karmen Černigoj Furlan, dipl. upr. organizatorka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba št. 14)

telefon: (05) 330 6152

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Referat za osebna stanja in promet 

Lidija Brulc Leban, univ. dipl. organizatorka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba št. 11)

telefon: (05) 330 6181

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

  

Mirjam Sardon,dipl. upr. organizatorka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba št. 4)

telefon: (05) 330 6172

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Boža Milavec

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II. nadstropje, soba št. 11)

telefon: (05) 330 6180

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Rosana Vodopivec Đorđević

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(II nadstropje, soba št. 19)

telefon: (05) 330 6183

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

ODDELEK ZA KMETIJSTVO IN OBČO UPRAVO

Olenka Birsa, univ. dipl. inž. agronomije

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(III. nadstropje, soba št. 12)

telefon: (05) 330 6191

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Marjeta Ruter, univ. dipl. organizatorka dela

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(III.nadstropje, soba št. 18)

telefon: (05) 330 6197

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

  

Mira Skočir, univ. dipl. organizatorka dela

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(III. nadstropje, soba št. 14)

telefon: (05) 330 6192

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

    

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR                                        

Tanja Berginc Cigoj, univ. dipl. pravnica

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(III. nadstropje, soba št. 22)

telefon: (05) 330 6211

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si 

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

Julija Soban, poslovna sekretarka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(pritličje, soba št. 6)

telefon: (05) 330 6112

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Dajana Ličar, poslovna sekretarka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

(pritličje, soba št. 7A)

telefon: (05) 330 6133

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

 

 

Uradne ure

Upravna enota Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05) 330 6100

telefaks: (05) 330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

POSLOVNI ČAS

 - ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure
 - sreda od 7.30 do 17.30 ure
 - petek od 8.00 do 13.00 ure

   

URADNE URE ZA STRANKE

 - ponedeljek  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 - torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 - sreda od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.30 ure
 - petek od 8.00 do 13.00 ure

  

BLAGAJNA, OVERITVE, SPLOŠNE INFORMACIJE, VLOŽIŠČE

 - ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure
 - sreda od 7.30 do 17.30 ure
 - petek od 8.00 do 13.00 ure

  

Upravna enota Nova Gorica zagotavlja izvajanje uradnih ur po telefonu vsak dan ves poslovni čas.

   

URADNE URE KRAJEVNIH URADOV

 

BUKOVICA 

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, telefon: (05) 3384 320

 - torekod 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 - četrtek

od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ur

ZAPRTO:   od 24. 6. do 10. 7. 2019  

 

 

DOBROVO

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, telefon: (05) 3306 285

 - ponedeljek  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 
 - sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
 - petek

 od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

ZAPRTO:  od 1. do 12. 7. 2019,    od 12. do 16. 8. 2019

KANAL

Trg svobode 23, 5213 Kanal, telefon: (05) 3384 325

 - torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 
 - četrtek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

ZAPRTO:    od 1. do 12. 7. 2019,    13. 8. 2019

MIREN

Miren 137, 5291 Miren, telefon: (05) 3384 305

 - ponedeljek  od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 
 - sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
 - petek

 od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

ZAPRTO:   od 24. 6. do 10.7. 2019

 

ŠEMPETER PRI GORICI

Trg Ivana Roba 3 A, 5290 Šempeter pri Gorici, telefon: (05) 3384 335

 - ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 - sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
 - petek

 od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

ZAPRTO:  3. in 5. 7. 2019,    od 10. do 24. 7. 2019,    od 12. do 16. 8. 2019

 

INFORMACIJE O DELOVANJU KRAJEVNIH URADOV NA TELEFONU ŠTEVILKA (05) 3306170 ALI (05) 3306100

  

   

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe./p>

  

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Nova Gorica je:

V. d. načelnice, mag. Tanja Kralj

telefon: (05) 330 6100 

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si