Skoči na vsebino

NOVICA

Prijava pridelka grozdja, mošta in vina do 20. novembra

Obveščamo vse vinogradnike in vinarje, da so dolžni prijaviti celotni letni pridelek grozdja, mošta in vina. Pridelek so v skladu z Zakonom o vinu dolžni prijaviti vsi, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogradov in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo. Prijavo pridelka se izvede na upravni enoti najpozneje do 20. novembra.


Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti, zadrugi, uradnemu odkupovalcu, ni treba prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet, zadruga oz. odkupovalec. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka.


Vsi, ki prijavljajo pridelek vina in še niso prijavili zalog, morajo hkrati s prijavo pridelka prijaviti tudi zaloge vina, ki so jih imeli v kleti na dan 31. julij 2018. Rok za prijavo zalog je sicer 7. september.