Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Dokumenti, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo objavljeni na enotnem državnem portalu e-uprava in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje (obvestila, vabila, ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ...).

 

JAVNE PRIREDITVE IN JAVNI SHODI

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih - ZJZ-UPB5 (Ur. list RS, št. 64/2011 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 14. členu določa, da so  podatki o organizatorju in prireditvi javni, se na portalu upravnih enot objavljajo vse prijavljene javne prireditve in javni shodi.

 

Ponujamo vam pregled vseh javnih prireditev in javnih shodov v naši upravni enoti.


Za vsebino kliknite tukaj...

OSTALE JAVNE OBJAVE

V nadaljevanju vam ponujamo pregled vseh ostalih javnih objav (vabil, odločb, internih aktov itd.) v naši upravni enoti.

  

Za vsebino kliknite tukaj...