Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne osebe pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Nova Grica so:


za celotno delovno področje UE

mag. Tanja Kralj, v. d. načelnice upravne enote

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05) 330 6102

telefaks: (05)  330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 


za področje Oddelka za upravne notranje zadeve

Mag. Tanja Kralj, vodja oddelka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6171

telefaks: (05)  330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Lidija Brulc Leban, vodja referata

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6181

telefaks: (05)  330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

Dolores Batič, vodja referata

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6151

telefaks: (05)  330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 


za področje Oddelka za kmetijstvo in občo upravo

Olenka Birsa, vodja oddelka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6191

telefaks: (05)  330 6240      

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 


za področje Oddelka za okolje in prostor

Tanja Berginc Cigoj, vodja oddelka

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6201

telefaks: (05)  330 6240      

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

 

Mag. Mojca Cotič, višja svetovalka II

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6213

telefaks: (05)  330 6240      

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

 

   

Mag. Andreja Božič, svetovalka I

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon: (05) 330 6206

telefaks: (05) 330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

    


za področje Službe za skupne zadeve

Matejka Vižintin, vodja službe

Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05)  330 6121

telefaks: (05)  330 6240      

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si