Nagovor načelnice

 

 

Dobrodošli na spletni strani

UPRAVNE ENOTE NOVA GORICA

 

  

 

Upravna enota odloča na prvi stopnji o upravnih stvareh iz državne pristojnosti, oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva.

  

Na Upravni enoti Nova Gorica razbijamo mit nekdanjih državnih uradnikov, smo odprti za vaše predloge in pobude.

 

Na internetnih straneh vas seznanjamo s poslovanjem UE, s kratko vsebino področij dela in povezavo do vlog katerih prejemnik je UE Nova Gorica.

 

 

Vodilo, ki smo ga pripravili skupaj s sodelavci, se glasi:

 

VAŠE ZADOVOLJSTVO, NAŠ USPEH!

Medsebojno spoštovanje,

sodelovanje in učenje so temelji

organizacijske klime v

Upravni enoti Nova Gorica.

                                               

 

Bojana Kompare, univ. dipl. sociologinja,

           načelnica upravne enote

 

Uradne ure

Upravna enota Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

telefon:   (05) 330 6100

telefaks: (05) 330 6240

e-pošta: ue.novagorica(at)gov.si

--------------------------------------------------------------------------------

 

POSLOVANJE UPRAVNE ENOTE NOVA GORICA DNE 24. IN 31. DECEMBRA 2015

 

Obveščamo vas,  da se v četrtek, 24. in 31. decembra 2015, v skladu s 60. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 in nadaljnje spremembe) poslovni čas Upravne enote Nova Gorica začenja ob 8. in konča ob 13.00 uri.

 

POSLOVNI ČAS

 - ponedeljek, torek in četrtek

 od 8.00 do 15.00 ure

 - sreda

 od 7.30 do 17.30 ure

 - petek

 od 8.00 do 13.00 ure

   

URADNE URE ZA STRANKE

 - ponedeljek 

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 - torek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 - sreda

 od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.30 ure

 - petek

 od 8.00 do 13.00 ure

  

BLAGAJNA, OVERITVE, SPLOŠNE INFORMACIJE, VLOŽIŠČE

 - ponedeljek, torek in četrtek

 od 8.00 do 15.00 ure

 - sreda

 od 7.30 do 17.30 ure

 - petek

 od 8.00 do 13.00 ure

  

Upravna enota Nova Gorica zagotavlja izvajanje uradnih ur po telefonu vsak dan ves poslovni čas.

   

URADNE URE KRAJEVNIH URADOV

 

BUKOVICA 

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, telefon: (05) 3384 320/321

 - torek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 - četrtek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

DOBROVO

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, telefon: (05) 3306 285/286

 - ponedeljek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 - sreda

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 - petek

 od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

ZAPRTO: od 23. 5. 2016 do 3. 6. 2016

KANAL

Trg svobode 23, 5213 Kanal, telefon: (05) 3384 325/326

 - torek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 

 - četrtek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

ZAPRTO: od 19. 5. 2016 do 3. 6. 2016

MIREN

Miren 137, 5291 Miren, telefon: (05) 3384 305/306

 - ponedeljek 

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 

 - sreda

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 - petek

 od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

   

 

ŠEMPETER PRI GORICI

Trg Ivana Roba 3 A, 5290 Šempeter pri Gorici, telefon: (05) 3384 335

 - ponedeljek

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 - sreda

 od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 - petek

 od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

            

    

Na podlagi sklepa Upravne enote Nova Gorica, št. 014-3/2002, z dne 17. 12. 2014 o ukinitvi krajevnih uradov sta dne 1. 1. 2015 PRENEHALA s poslovanjem:

-Krajevni urad Branik,
-Krajevni urad Šempas.

 

INFORMACIJE O DELOVANJU KRAJEVNIH URADOV NA TELEFONU ŠTEVILKA 3306170 ALI 3306100