Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Murska Sobota

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

Uradne ure Upravne enote Murska Sobota

 

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Murska Sobota:

na telefonski številki: (02) 513 11 11 v:

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

  

 

Uradne ure na krajevnih uradih:

 

KU Beltinci, Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, tel. št. 02 513 12 70

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, tel. št. 02 513 12 74

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 

KU Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. št. 02 551 83 34

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci, tel. št. 02 551 83 32

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma, tel. št. 02 551 83 38

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

   

KU Prosenjakovci, Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci, tel. št. 02 513 12 78

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel. št. 02 513 12 80

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, tel. št. 02 551 83 42

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 

KU Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci, tel. št. 02 551 83 44

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KU Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, tel. št. 02 513 12 82

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

 

 

 

 

Telefonske številke

Telefonske številke po delovnih področjih:

 

TAJNIŠTVO NAČELNIKA

513 1102

ODDELEK ZA KMETIJSTVO IN GOSPODARSTVO

- tajništvo oddelka

513 1212

e-VEM, vrednotnice, osebno dopolnilno delo

513 1108, 513 1112, 513 1224

register kmetijskih gospodarstev /GERK-i

513 1216, 513 1218, 513 1108, 513 1260, 513 1224

ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, odobritev pravnih poslov

513 1220, 513 1112, 513 1218, 513 1222, 513 1214

prijava letnega pridelka

513 1222, 513 1218

zaščitene kmetije

513 1220, 513 1222, 513 1224, 513 1218, 513 1214

komasacije

513 1112, 513 1260

ODDELEK ZA UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE

 - tajništvo oddelka

513 1134

osebne izkaznice, potni listi in prijava prebivališča

513 1144, 513 1152

društva

513 1142

orožje

513 1140, 513 1170

vozniška in prometna dovoljenja, parkirne karte

513 1162

rojstva, smrt, osebna imena, poroke (prijava porok)

513 1172

državljanstvo

513 1170

dovoljenja za tujce

513 1136, 513 1114, 513 1142

javne prireditve

513 1136, 513 1140, 513 1160

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

- tajništvo oddelka

513 1190

gradbena in uporabna dovoljenja

513 1241, 513 1206, 513 1203, 513 1194,
513 1196, 513 1198,

soglasja za pridobitev lastninske pravice na zavarovanih območjih

513 1200

ODDELEK ZA SKUPNE ZADEVE IN DRUGE UPRAVNE NALOGE

- tajništvo oddelka

513 1232

sprejemno – informacijska pisarna

 513 1111, 513 1252

vpogled v zadeve iz arhiva, izdaja fotokopij

513 1238

vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, invalidski pripomočki, prilagoditve vozila, kartice ugodnosti za invalide

513 1246, 513 1236

prevajalka za madžarski jezik

513 1244

 

 

Splošne informacije

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V Upravni enoti Murska Sobota imamo svetovalko za pomoč strankam in sicer:

 

Marija Peček

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

(vhod III, pritličje)

telefon: (02) 513 1111

Informacije za medije

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.


Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Murska Sobota je:

 
mag. Dominik Šteiner, načelnik

telefon: 02 513 11 02
telefaks: 02 513 11 03

e-pošta: dominik.steiner(at)gov.si