Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 692 km2

Število prebivalcev: 59.700

Število občin: 12

Število krajevnih uradov: 10

Število naselij: 135

 

Predstavitev upravne enote, teritorialni obseg, delovna področja, upravna enota v številkah:

 

Upravna enota je ustanovljena kot oblika teritorialne organiziranosti državne uprave s pristojnostjo odločanja v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na I. stopnji (Zakon o upravi - Ur. list RS, št. 67/94).

 

Naloge, ki so v pristojnosti upravne enote pa so bile

konkretizirane z Zakonom o prevzemu državnih funkcij (Ur. list RS, št. 29/95), ki so jih do 31.12.1994 opravljali občinski organi.

 

 

Upravna enota Murska Sobota obsega naselja, ki sodijo v teritorialni obseg bivše občine Murska Sobota, to je Mestne občine Murska Sobota in občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Upravna enota Murska Sobota obsega 692 km2. Na tem območju živi v 135 naseljih okrog 59.700 prebivalcev.

 

Na območju občin Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci je 8 naselij v katerih živijo pripadniki madžarske narodnosti. V skladu z občinskimi odloki je to območje določeno kot dvojezično območje. Na navedenem območju živi 1.500 prebivalcev.

 

Občine:

 • Mestna občina Murska Sobota,
 • Beltinci
 • Cankova,
 • Gornji Petrovci,
 • Grad,
 • Hodoš,
 • Kuzma,
 • Moravske Toplice,
 • Puconci,
 • Rogašovci,
 • Šalovci,
 • Tišina.

 

Dvojezično območje občine Hodoš obsega naselja:

 • Hodoš - Hodos
 • Krplivnik - Kapornak

 

Dvojezično območje občine Moravske Toplice obsega naselja:

 • Prosenjakovci- Partosfalva
 • Čikečka vas - Csekefa
 • Motvarjavci - Szentlaszlo
 • Pordašinci - Kisfalu
 • Središče - Serdahely

 

Dvojezično območje občine Šalovci obsega naselja:

 • Domanjševci - Domonkosfa

 

Naselja:

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, obsega 11 naselij

 • Bakovci
 • Černelavci
 • Krog
 • Kupšinci
 • Markišavci
 • Murska Sobota
 • Nemčavci
 • Polana
 • Rakičan
 • Satahovci
 • Veščica

 

OBČINA BELTINCI, obsega 8 naselij

Beltinci

Bratonci

Dokležovje

Gančani

Ižakovci

Lipa

Lipovci

Melinci

 

OBČINA CANKOVA, obsega 8 naselij

Cankova

Domajinci

Gerlinci

Gornji Črnci

Korovci

Krašči

Skakovci

Topolovci

 

OBČINA GORNJI PETROVCI, obsega 14 naselij

Adrijanci

Boreča

Gornji Petrovci

Košarovci

Križevci

Kukeč

Lucova

Martinje

Neradnovci

Panovci

Peskovci

Stanjevci

Šulinci

Ženavlje

 

OBČINA GRAD, obsega 7 naselij

Dolnji Slaveči

Grad

Kovačevci

Kruplivnik

Motovilci

Radovci

Vidonci

 

OBČINA HODOŠ/HODOS, obsega 2 naselja

Hodoš/Hodos

Krplivnik/Kapornak

OBČINA KUZMA, obsega 5 naselij

Dolič

Gornji Slaveči

Kuzma

Matjaševci

Trdkova

 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, obsega 28 naselij

Andrejci

Berkovci

Bogojina

Bukovnica

Čikečka vas/Csekefa

Filovci

Fokovci

Ivanci

Ivanjševci

Ivanovci

Kančevci

Krnci

Lončarovci

Lukačevci

Martjanci

Mlajtinci

Moravske Toplice

Motvarjevci/Szentlaszlo

Noršinci

Pordašinci/Kisfalu

Prosenjakovci/Partosfalva

Ratkovci

Sebeborci

Selo

Središče/Szerdahely

Suhi Vrh

Tešanovci

Vučja Gomila

 

OBČINA PUCONCI, obsega 23 naselij

Beznovci

Bodonci

Bokrači

Brezovci

Dankovci

Dolina

Gorica

Kuštanovci

Lemerje

Mačkovci

Moščanci

Otovci

Pečarovci

Poznanovci

Predanovci

Prosečka vas

Puconci

Puževci

Strukovci

Šalamenci

Vadarci

Vaneča

Zenkovci

 

OBČINA ROGAŠOVCI, obsega 11 naselij

Fikšinci

Kramarovci

Nuskova

Ocinje

Pertoča

Rogašovci

Ropoča

Serdica

Sotina

Sveti Jurij

Večeslavci

 

OBČINA ŠALOVCI, obsega 6 naselij

Budinci

Čepinci

Dolenci

Domanjševci/Domonkosfa

Markovci

Šalovci

 

OBČINA TIŠINA, obsega 12 naselij

Borejci

Gederovci

Gradišče

Krajna

Murski Črnci

Murski Petrovci

Petanjci

Rankovci

Sodišinci

Tišina

Tropovci

Vanča vas

 

Uradni prostori za sklepanje zakonskih zvez:

 • poročna dvorana v prostorih gradu Murska Sobota, Trubarjev drevored 4
 • poročna dvorana v prostorih gradu Beltinci, Ravenska cesta 8
 • poročna dvorana v objektu Spominskega doma Števana Küzmiča, Puconci 164
 • poročna dvorana v prostorih Bathyanijevega dvorca, Tišina 30
 • poročna dvorana v zgradbi Občine Cankova, Cankova 25
 • poročna dvorana v prostorih Kulturnega doma v Svetem Juriju, Sveti Jurij 13b
 • poročna dvorana v zgradbi Občine Kuzma, Kuzma 24
 • poročna dvorana v prostorih gradu pri Gradu na Goričkem, Grad 191
 • poročna dvorana v prostorih Kulturnega doma v Stanjevcih, Stanjevci 40
 • poročna dvorana v zgradbi Občine Šalovci, Šalovci 162
 • poročna dvorana v prostorih Krajevne skupnosti Prosenjakovci, Prosenjakovci 96

Zakonske zveze na območju Upravne enote Murska Sobota se sklepajo:

 

 • ob sredah na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 v času uradnih ur
 • ob sobotah od 12:00 do 18:00 ure v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonskih zvez


Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji, razen če je praznik ali dela prost dan na soboto.

 

Uradna prostora na sedežu Upravne enote Murska Sobota, kjer se sklepa zakonska zveza, sta soba številka 45 (pisarna načelnika, I. vhod, 2. nadstropje) in prostor matične službe v sobi številka 6 (III. vhod, pritličje).