Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradna oseba pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Murska Sobota je:

  

mag. Nataša Kuzma Koltaj

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

telefon: (02) 513 1230

telefaks: (02) 513 1103

e-pošta: natasa.kuzma-koltaj(at)gov.si

 

 

v času njene odsotnosti pa:

 

Nataša Farič Gomboc

Kardoševa 2. 9000 Murska Sobota

telefon: (02) 513 1246

telefaks: (02) 513 1103

e-pošta: natasa.faric(at)gov.si