Skoči na vsebino

Nagovor načelnika

Spoštovani obiskovalci spletne strani Upravne enote Murska Sobota!

 

Na naši spletni strani lahko dostopate do splošnih informacij o upravni enoti, njenih pristojnostih, organiziranosti ter ostalih informacijah, ki so potrebne pri uveljavljanju vaših pravic in izpolnjevanju vaših zakonskih obveznosti.
S pomočjo aplikacije e-uprava lahko nekatere storitve opravite tudi hitreje in s tem prihranite vaš dragoceni čas  ter pot na upravno enoto.
Upravna enota kot organ državne uprave na lokalni ravni za vas vodi upravne postopke na I. stopnji in izvaja druge zakonsko opredeljene upravne naloge iz delovnih področij ministrstev.

 

Zavedamo se, da je vaše zadovoljstvo povezano s kakovostjo naših storitev, zato si bomo  prizadevali, da bo naša storitev opravljena učinkovito in prijazno ter v skladu z našim poslanstvom.

 

Zaradi večje fleksibilnosti, približevanja in prilagajanja naših storitev k uporabniku bomo veseli vaših predlogov, pripomb in pobud, z njimi boste pripomogli k sooblikovanju prijaznejše in učinkovitejše državne uprave.

 

 

Mag. Dominik ŠTEINER
        načelnik

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Murska Sobota

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

Uradne ure Upravne enote Murska Sobota

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Murska Sobota:

na telefonski številki: (02) 513 11 11 v:

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

 

Uradne ure na krajevnih uradih:

KU Beltinci

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Cankova

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KU Grad

ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Gornji Petrovci

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Kuzma

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KU Prosenjakovci

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Puconci

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Rogašovci

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 

KU Šalovci

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KU Tišina

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

 

Telefonske številke po delovnih področjih:

   

 

TAJNIŠTVO NAČELNIKA

513 11 02

ODDELEK ZA KMETIJSTVO IN GOSPODARSTVO

- tajništvo oddelka

513 12 12

e-VEM, vrednotnice, osebno dopolnilno delo

513 11 08, 513 11 12

register kmetijskih gospodarstev /GERK-i

513 12 16, 513 12 18, 513 11 08, 513 12 60,            513 12 24

ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, odobritev pravnih poslov

513 12 20, 513 1112, 513 12 18, 513 1222

prijava letnega pridelka

513 12 22, 513 1218

zaščitene kmetije

513 12 20, 513 12 22, 513 12 24, 513 12 60,            513 12 18

komasacije

513 1112, 513 12 60

ODDELEK ZA UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE

 - tajništvo oddelka

513 11 34

osebne izkaznice, potni listi in prijava prebivališča

513 11 44, 513 11 52

društva

513 1142, 513 11 30

orožje

513 11 40, 513 11 70

vozniška in prometna dovoljenja, parkirne karte

513 11 62, 513 11 60

rojstva, smrt, osebna imena, poroke (prijava porok)

513 11 72

državljanstvo

513 11 70

dovoljenja za tujce

513 11 36, 513 11 14, 513 11 42

javne prireditve

513 11 36, 513 11 40, 513 11 60

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

- tajništvo oddelka

513 11 90

gradbena in uporabna dovoljenja

513 12 41, 513 12 06, 513 12 03, 513 11 94,
513 11 96, 513 11 98,

soglasja za pridobitev lastninske pravice na zavarovanih območjih

513 12 00

ODDELEK ZA SKUPNE ZADEVE IN DRUGE UPRAVNE NALOGE  

- tajništvo oddelka

513 12 32

sprejemno – informacijska pisarna

 513 11 11, 513 12 52

vpogled v zadeve iz arhiva, izdaja fotokopij

513 12 38

vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, invalidski pripomočki, prilagoditve vozila, kartice ugodnosti za invalide

513 12 46, 513 12 36, 513 12 30

prevajalka za madžarski jezik

513 12 44