Skoči na vsebino

NOVICA

30. 3. 2017

OBVESTILO VOLIVCEM - zbiranje podpor volivcev za vložitev predloga Zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper - Divača

Volivce obveščamo, da je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije določil rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo pobudi za vložitev predloga Zakona o gradnji in financiranju gradnje Koper – Divača.

 

 

Podpisi se zbirajo od petka, 31. 3. 2017, do ponedeljka, 29. 5. 2017.

 

Na Upravni enoti Mozirje se podpore volivcev potrjujejo ves poslovni čas na sedežu UE, v pisarni št. 120.

  

Za zbiranje podpor je pobudnik določil  geslo: »DRUGI TIR«.

 

Obrazec podpore podpiše volivec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj njegovega stalnega prebivališča.  Volivec mora uradni osebi predložiti  veljavni osebni dokument s sliko, na podlagi katerega se lahko ugotovi njegova identiteta.

 

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

 

Volivci v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni obrazec podpore podpišejo pri pooblaščeni osebi organa oziroma zavoda.

 

Volivci, ki se nahajajo v tujini tako da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba  o diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ali oseba, ki jo za potrjevanja identitete volivcev določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Osebe, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu. Svojo zahtevo o tovrstnem načinu dajanja podpore mora volivec sporočiti pristojnemu organu najpozneje 15 dni pred iztekom roka za predložitev zahteve, oz. dajanje podpor in sicer na telefonsko številko 03 839 33 94 ali 03 839 33 95, ali preko e-pošte ue.mozirje(at)gov.si , ali navadne pošte na naslov: Upravna enota Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

 

Obrazci podpore so na voljo na upravni enoti.

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Potrjene obrazce zbira pobudnik.

 

Naslov pobudnika, kamor volivci pošljejo potrjen obrazec podpore:

 

Stanko Štrajn

Andričeva 9

1000 Ljubljana

                                               

                                                                                       UPRAVNA ENOTA MOZIRJE