Skoči na vsebino

TRANSAKCIJSKI RAČUN

VPLAČILNI RAČUNI IN SKLICI ZA PLAČEVANJE UPRAVNIH TAKS TER DAJATEV V UE MOZIRJE

1. Prehodni podračun RS - Upravne enote Mozirje
    številka računa SI56 0110 0845 0042 707
 
   
  

UPRAVNE TAKSE

 

Državne upravne takse (tar. št. 1-11 in 80 in 82 iz ZUT)

SI00 62294-7111002-200

Državne upravne takse s področja upravno notranjih zadev (tar. št. 12-27 iz ZUT)

SI00 62294-7111010-201

Državne gradbene upravne takse (tar. št. 37-43 iz ZUT)

SI00 62294-7111215-203PLAČLJIVE TISKOVINE

 

Potni listi

SI00 62294-7141114-240310

Osebne izkaznice

SI00 62294-7141122-240320

Registrske tablice

SI00 62294-7141130-240330

Zaračunljive tiskovine

SI00 62294-7141149-240340


  
DRUGE DAJATVE IN PRIHODKI

 

Pristojbine od registrskih tablic po posebnem naročilu 

SI00 62294-7046030-206

Drugi nedavčni prihodki stroški postopka

SI00 62294-7141009-210

Letna povračila za uporabo cest od pravnih oseb

SI00 62294-7046049-213

Letna povračila za uporabo cest od fizičnih oseb in zasebnikov

SI00 62294-7046057-214

Drugi nedavčni prihodki države - provizija

SI00 62294-7141009-215

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

SI00 62294-7120079-216

Prihodki od prodaje blaga in storitev - izpitna pristojbina

SI00 62294-7130007-218

Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

SI00 62294-7047100-227

Globe za prekrške

SI00 62294-7120010-228

 

  
  
2. Upravna enota Mozirje 
    številka računa SI56 0110 0639 0622903
  

ZALOŽENA SREDSTVA

 

Založena sredstva stranke za plačilo stroškov sklepanja zakonske zveze izven uradnega prostora oz. izven uradnih ur 

SI18 62294-2010011-(letnica)