Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

UPRAVNA ENOTA MOZIRJE 

 

Milena Cigale, univ. dipl. prav., načelnica, pooblastilo za odločanje  

mag. Romana Kleine, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za odločanje (v odsotnosti načelnice)

Suzana Grudnik, dipl. ekonomistka, višja svetovalka II, pooblastilo za odločanje (v odsotnosti načelnice)

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE IN SKUPNE ZADEVE  

 

VSA DELOVNA PODROČJA ODDELKA

 

Suzana Grudnik, dipl. ekonomistka, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj

Suzana Grudnik, dipl. ekonomistka, višja svetovalka II, pooblastilo za odločanje (izdaja potrdil, orožnih listin, osebnih izkaznic in potnih listin na predpisanih obrazcih in potrdil iz uradnih evidenc, izdaja dovoljenj za prebivanje tujcev na predpisanih obrazcih, izdaja potnih listov tujcev)

 

 

UPRAVNE ZADEVE PROMETA

 

Jana Bizjak, dipl. upr. org., svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Sebastjan Miklavžina, dipl. varnostni menedžer (VS), svetovalec III, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Sonja Zidarn, dipl. upr. org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

 

 

JAVNI RED IN JAVNE LISTINE

 

Katica Jelaš, referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Tatjana Purnat, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Sonja Zidarn, dipl. upr. org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Simona Cajner Presečnik, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Sanja Danojević, diplomantka upravnih ved (UN), svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj (društva)

 

 

MATIČNE ZADEVE

 

Katica Jelaš, referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj

Sonja Zidarn, dipl. upr. org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj

Sebastjan Miklavžina, dipl. varnostni menedžer (VS), svetovalec III, pooblastilo za vodenje dejanj (ugotavljanje prebivanja)

 

 

TUJCI

 

Jana Bizjak, dipl. upr. org., svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

Katica Jelaš, referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje

Sonja Zidarn, dipl. upr. org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje

Simona Cajner Presečnik, dipl. upr. org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj in za odločanje

     

 

INFORMACIJSKA PISARNA

 

Tatjana Purnat, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za opravljanje vseh dejanj svetovalca za pomoč strankam

Branka Zajc, dipl. ekonomistka, svetovalka I, pooblastilo pooblastilo za opravljanje vseh dejanj svetovalca za pomoč strankam (v času nadomeščanja)

Sanja Danojević, diplomantka upravnih ved (UN), svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj svetovalca za pomoč strankam (delno v času nadomeščanja)

 

 

KADROVSKO POSLOVANJE

 

Bernarda Jelen, dipl. ekonomistka, strokovna sodelavka VII/2-II, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO TER DRUGE UPRAVNE ZADEVE

 

VSA DELOVNA PODROČJA ODDELKA

 

mag. Romana Kleine, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj

mag. Romana Kleine, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za odločanje (izdaja potrdil)

 

 

OKOLJE IN PROSTOR

 

Urška Car, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj 

Nina Kocjanc, univ. dipl. prav, svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj

Branka Zajc, dipl. ekonomistka, svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

KMETIJSTVO

 

Andreja Marolt, svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj

Sanja Danojević, diplomantka upravnih ved (UN), svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj

Tatjana Purnat, dipl. upr. org, višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj

Katarina Bric, univ. dipl. social. delavka, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

GOSPODARSTVO

 

Tatjana Purnat, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj  

Branka Zajc, dipl. ekonomistka, svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj povezanih z osebnim dopolnilnim delom 

 

 

OSEBNO DOPOLNILNO DELO

 

Tatjana Purnat, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj povezanih z osebnim dopolnilnim delom

Branka Zajc, dipl. ekonomistka, svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj povezanih z osebnim dopolnilnim delom

Neža Kralj, dipl. ekonomistka, dokumentalistka VII/1, pooblastilo za vodenje dejanj povezanih z osebnim dopolnilnim delom

 

 

DENACIONALIZACIJA

 

Nina Kocjanc, univ. dipl. prav., svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

 

Nina Kocjanc, univ. dipl. prav., svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj

 

 

VOJNA ZAKONODAJA

 

Katarina Bric, univ. dipl. social. delavka, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj

Katarina Bric, univ. dipl. social. delavka, višja svetovalka II, pooblastilo za izdajo potrdil iz uradnih evidenc

 

 

OVERITVE LASTNOROČNIH PODPISOV, PREPISOV ALI KOPIJ DOKUMENTOV TER VODENJE ELEKTRONSKE EVIDENCE OVERITEV

 

Tatjana Purnat, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Urška Car, dipl. upr. org., višja svetovalka I, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Branka Zajc, dipl. ekonomistka, svetovalka I, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Neža Kralj, dipl. ekonomistka, dokumentalistka VII/1, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Mateja Jeromel, dokumentalistka VI, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Katica Jelaš, referentka I, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Suzana Grudnik, dipl. ekonomistka, višja svetovalka II, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Mihaela Napotnik, administratorka VI, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev

Sanja Danojević, diplomantka upravnih ved (UN), svetovalka III, pooblastilo za izvajanje upravnih overitev in vodenje elektronske evidence overitev