Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI

 

 

Načelnik upravne enote izvaja s predpisi določene naloge.

 

Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področjih: 

ter druge z zakoni določene upravne naloge.

 

 

Zaradi boljše delitve dela in funkcionalne povezanosti z ministrstvi so na upravni enoti organizirane notranje organizacijske enote in službe.

 

 

V Upravni enoti Mozirje sta po delovnih področjih organizirana naslednja oddelka: