Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 508 km2

Število prebivalcev: 16.434

Število občin: 7

Število naselij: 61

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Zgornje Savinjske doline po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Mozirje;
 • Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje - Izpostava Mozirje;
 • Ministrstva, Izpostave inšpektoratov za veterino, kmetijstvo, gozdarstvo in lovstvo;
 • GURS, Območna geodetska uprava Velenje - Geodetska pisarna Mozirje.

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Velenje - Urad za delo Mozirje;
 • Center za socialno delo Mozirje;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem - Izpostava Mozirje;
 • Kmetijsko gozdarski zavod Celje - Izpostava Mozirje.

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Mozirje, ki na prvi stopnji odloča v upravnih nalogah iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Mozirje pokriva območje Zgornje Savinjske doline, ki se razprostira ob rekah Dreti in zgornjem toku reke Savinje in je geografsko zaokrožena v celoto z omejevanjem venca Kamniško-Savinjskih Alp na severu, kjer meji na Republiko Avstrijo, Menino planino in Dobrovljami na zahodni strani ter Raduho, Smrekovcem in Goltmi na vzhodni strani. Na jugu območje omejuje soteska pri Letušu, kjer meji na Upravno enoto Žalec.

 

Razprostira se na 508 km2 površine in je na 11. mestu po velikosti izmed 58 teritorialnih državnih institucij, ki opravlja naloge državne uprave na prvi stopnji. Njeno območje obsegajo občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje in Mozirje.  Zajema 37 katastrskih občin in 61 naselij.

 

Po registru prebivalstva živi na našem območju 16.434 oseb. Skoraj ena tretjina jih živi v večjih centrih Mozirje, Nazarje, Ljubno ob Savinji in Gornji Grad. Dve tretjini prebivalstva je razpršenega po sorazmerno velikem in geografsko razgibanem teritoriju Zgornje Savinjske doline in ni čudno, da je po trenutno veljavni uredbi kar dve tretjini območja opredeljenega kot demografsko ogroženega.

 

 

Naselja:

 

V Občini Gornji Grad je 6 naselij:

 • Bočna,
 • Dol,
 • Florjan pri Gornjem Gradu,
 • Gornji Grad,
 • Lenart pri Gornjem Gradu,
 • Nova Štifta.

 

V Občini Ljubno je 9 naselij:

 • Juvanje,
 • Ljubno ob Savinji,
 • Meliše,
 • Okonina,
 • Planina,
 • Primož pri Ljubnem,
 • Radmirje,
 • Savina,
 • Ter.

 

V Občini Luče je 7 naselij:

 • Konjski Vrh
 • Krnica,
 • Luče,
 • Podveža,
 • Podvolovljek,
 • Raduha,
 • Strmec. 

 

V Občini Mozirje je 8 naselij:

 • Brezje,
 • Dobrovlje pri Mozirju,
 • Lepa Njiva,
 • Ljubija,
 • Loke pri Mozirju,
 • Mozirje,
 • Radegunda,
 • Šmihel nad Mozirjem.

 

V Občini Nazarje je 15 naselij:

 • Brdo,
 • Čreta pri Kokarjah,
 • Dobletina,
 • Kokarje,
 • Lačja vas,
 • Nazarje,
 • Potok,
 • Prihova,
 • Pusto Polje,
 • Rovt pod Menino,
 • Spodnje Kraše,
 • Šmartno ob Dreti,
 • Volog,
 • Zavodice,
 • Žlabor.

 

V Občini Rečica ob Savinji je 12 naselij:

 • Dol-Suha,
 • Grušovlje,
 • Homec,
 • Nizka,
 • Poljane,
 • Rečica ob Savinji,
 • Spodnja Rečica,
 • Spodnje Pobrežje,
 • Šentjanž,
 • Trnovec,
 • Varpolje,
 • Zgornje Pobrežje. 

 

V Občini Solčava so 4 naselja:

 • Logarska dolina,
 • Podolševa,
 • Robanov kot,
 • Solčava.

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana v Nazarjah (Grad Vrbovec),
 • poročna dvorana na Ljubnem ob Savinji (v zgradbi Občine Ljubno),
 • poročna dvorana v Lučah (v zgradbi Občine Luče)
 • poročna dvorana v Mozirju (v Upravnem centru Mozirje).

 

Poročna dvorana v Nazarjah (Grad Vrbovec)

 

 

Poročna dvorana na Ljubnem ob Savinji (v zgradbi Občine Ljubno)

 

 

Poročna dvorana v Lučah (v zgradbi Občine Luče)

 

 

Poročna dvorana v Mozirju (v Upravnem centru Mozirje)