Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 109 km2
Število prebivalcev: 8.394
Število občin: 1
Število naselij: 59
 
 
Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Metlika po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 

a) izpostave ministrstev

 
• Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Metlika, Postaja mejne policije Metlika;
• Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto – Davčna pisarna Metlika;
• Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava RS -Geodetska pisarna Črnomelj;


b) drugi organi

 
• Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto - Urad za delo Metlika;
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto - Izpostava Metlika;
• Zavod za gozdove Slovenije - Krajevna enota Metlika in
• Center za socialno delo Metlika.
 
Upravna enota Metlika je bila ustanovljena dne 01.01.1995 na osnovi Zakona o upravi, Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ter Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin. Ustanovljena je bila za območje občine Metlika.
 
Po površini meri 109 km2 in ima 8.394 prebivalcev (na dan 1. 7. 2013). Temeljna pristojnost upravne enote je odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji. Državljani uresničujete svoje pravice in obveznosti na sedežu Upravne enote Metlika na naslovu Naselje Borisa Kidriča 14/II.
 
Upravna enota Metlika je po vsebini nalog in pristojnosti organizacijsko razdeljena na dve (2) notranji organizacijski enoti:
- oddelek za občo upravo in upravne notranje zadeve in
- oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo,okolje in prostor.
 
Upravno enoto vodi, zastopa in predstavlja načelnica, ki je odgovorna tudi za sodelovanje upravne enote z občino in drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju na območju upravne enote. Za dosego tega cilja deluje tudi koordinacijski sosvet pri upravni enoti.
 
V upravni enoti posvečamo veliko pozornost zakonitosti, kakovosti storitev, zadovoljstvu strank in zaposlenih ter nenehnemu razvoju upravne enote in zaposlenih.

  

 

Občine:

 

 Metlika

 

 

Naselja:

 • Bereča vas
 • Boginja vas
 • Bojanja vas
 • Boldraž
 • Boršt
 • Božakovo
 • Božič Vrh
 • Brezovica pri Metliki
 • Bušinja vas
 • Čurile
 • Dole
 • Dolnja Lokvica
 • Dolnje Dobravice
 • Dolnji Suhor pri Metliki
 • Drage
 • Dragomlja vas
 • Drašiči
 • Geršiči
 • Gornja Lokvica
 • Gornje Dobravice
 • Gornji Suhor pri Metliki
 • Grabrovec
 • Gradac
 • Grm pri Podzemju
 • Hrast pri Jugorju
 • Jugorje pri Metliki
 • Kamenica
 • Kapljišče
 • Klošter
 • Krasinec
 • Krašnji Vrh
 • Krivoglavice
 • Križevska vas
 • Krmačina
 • Mačkovec pri Suhorju
 • Malo Lešče
 • Metlika
 • Mlake
 • Okljuka
 • Otok
 • Podzemelj
 • Prilozje
 • Primostek
 • Radoši
 • Radovica
 • Radoviči
 • Rakovec
 • Ravnace
 • Rosalnice
 • Sela pri Jugorju
 • Slamna vas
 • Svržaki
 • Škemljevec
 • Škrilje
 • Trnovec
 • Vidošiči
 • Zemelj
 • Želebej
 • Železniki

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana v Metliškem gradu, Trg svobode 4, 8330 Metlika