Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

 

Uradne ure Upravne enote Maribor

(na lokacijah Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6) so: 

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

torek:  

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure*

*v četrtek so uradne ure samo na lokaciji Ul. heroja Staneta 1, in sicer: za delovno področje prometa, osebnih stanj, osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

petek: 

od 8. do 13. ure

 

Uradne ure sprejemno-informacijske pisarne (na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova 6) so ves poslovni čas.

 

Upravne overitve se na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 opravljajo ves poslovni čas.

 

Poslovni čas ter uradne ure po telefonu na tel. št. (02) 2208 350

 

ponedeljek:

od 8. do 15. ure

torek:  

od 8. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 15. ure

petek: 

od 8. do 13. ure

 

 

Uradne ure krajevnih uradov 

 

Od 1. 7. do 13. 9. 2019 bodo krajevni uradi zaprti.

V tem času lahko vse upravne storitve opravite na sedežu Upravne enote Maribor, Ul. heroja Staneta 1.

Od 16. 9. 2019 bodo krajevni uradi poslovali po enakem urniku kot do sedaj.

 

Krajevni urad Duplek

tel.: 02 681 41 71

Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek
- torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

 

Krajevni urad Hoče

tel.: 02 618 59 23

Sp. Hoče, Pohorska 20, 2311 Hoče
- ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

- sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure

 

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

tel.: 02 629 23 51

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
- torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

- četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

 

Krajevni urad Rače

tel.: 02 609 60 21

Grajski trg 14, 2327 Rače
- ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

- sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.

 

  
  

Telefonske številke po delovnih področjih:

   

telefonska številka Uprave enote Maribor

2208-350

telefaks

2208-340

tajništvo načelnice

2208-352

e-VEM, vrednotnice, osebno dopolnilno delo

2208-353

tajništvo – upravno notranje zadeve

2208-356

osebne izkaznice, potni listi in prijava prebivališča

2208-366, 2208-368, 2208-369, 2208-370

društva, prireditve

2208-372, 2208-490

orožje

2208-357, 2208-358

vozniška dovoljenja, odvzemi vozniških dovoljenj

2208-406, 2208-408, 2208-409, 2208-382

prometna dovoljenja, odvzemi registrskih tablic

 

priglasitve na teoretični in praktični del vozniškega dovoljenja

 

2208-407, 2208-410, 2208-411

 

2208-420, 2208-432

rojstva, smrt, osebna imena

2208-381, 2208-383

državljanstvo

2208-381, 2208-383

poroke (prijava porok)

2208-384

dovoljenja za tujce

2208-402

tajništvo Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo

2208-413

gradbene zadeve - splošne informacije

2208-428

kmetijske zadeve

2208-433

vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, uveljavljanje pravic invalidov

2208-448, 2208-450, 2208-451

sprejemno – informacijska pisarna, informacije o izdelanih osebnih dokumentih, splošne informacije

2208-461

tajništvo Oddelka za občo upravo

2208-441

Referat za finance

2208-472, 2208-474, 2208-471, 2208-469, 2208-470

kadrovska služba

2208-446, 2208-447

Glavna pisarna - lokacija Ulica heroja Staneta 1

2208-389, 2208-455, 2208-462, 2208-463

Glavna pisarna in informacijska pisarna (samo za gradbene zadeve in zadeve s področja kmetijstva) - lokacija Prešernova ulica 6

2208-465, 2208-464, 2208-467

 

 

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V Upravni enoti Maribor imamo sprejemno informacijsko pisarno:

 

Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor

(pritličje levo, soba 18)

telefon: (02) 2208 461

e-pošta: ue.maribor(at)gov.si

 

 

Informacije za medije

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.
Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.
 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Maribor je: 


dr. Bojana Zadravec, v. d. načelnice

telefon: 02 2208 352
e-pošta: ue.maribor@gov.si