Skoči na vsebino

NOVICA

23. 6. 2010

Obvestilo - veljavni dokumenti pri potovanju v tujino

Preden potujete v tujino

 

Pravočasno preverite, ali imate veljaven potni list oziroma osebno izkaznico. Ministrstvo za notranje zadeve priporoča, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverite, ali imate ustrezen dokument za potovanje v tujino, pa tudi, če je ta veljaven. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi veljavnosti potovalnih dokumentov otrok, saj se ti izdajajo s krajšo veljavnostjo (zgolj 3 leta ali 5 let).

 

Državljani Republike Slovenije lahko z veljavno osebno izkaznico potujete v Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico, Veliko Britanijo. Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Lasten dokument morajo imeti tudi otroci. Več informacij o pogojih in potrebnih dokumentih za potovanje v tujino najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Svetujemo vam, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 14 dni pred dnem potovanja.

 

Potovanje otrok v tujino

 

Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oz. osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico).
Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oz. zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti. K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je potrebno predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oz. ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji biometričnega potnega lista po dopolnjenem 12. letu starosti otroku odvzamejo tudi dva prstna odtisa.


Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oz. osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo 5 let.
Posebno dovoljenje zakonitega zastopnika za prehod meje ni več potrebno. Izjema pa velja za mejo z BiH. Bosanski mejni organi namreč zahtevajo poleg veljavnega potovalnega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec soglasja lahko zakoniti zastopniki pridobijo na vseh upravnih enotah v RS ali na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

 

Ste izgubili potovalni dokument?

 

S potnim listom in osebno izkaznico je potrebno skrbno ravnati in ju primerno hraniti. V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan to dolžan naznaniti čim hitreje, najkasneje pa v roku 8 dni (oz. v roku 8 dni po prihodu v Slovenijo, če se vam to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe vašega dokumenta in vaše identitete ter hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa.

 

Svetujemo vam, da se, kadar ostanete brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, obrnete na najbližje diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev izgube listine namreč lahko opravite tudi tam. Za prihod domov vam bodo izdali potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev morate predložiti dve fotografiji.

 

Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. Slednje pride v poštev takrat, kadar ostanete brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav.

 

V primeru, da z dokumentom skrbno ravnate, pa ostanete brez njega v okoliščinah, ki jih sami ne morete preprečiti, (kraje iz stanovanja, ropi, ipd.), to takoj prijavite tudi najbližji policijski postaji, ki naj vam izda ustrezno potrdilo o prijavi. V primeru, da s svojim potovalnim dokumentom ne ravnate skladno z dolžno skrbnostjo in ga prvič pogrešite, ste ob izdaji novega »kaznovani« s plačilom dvakratne vrednosti takse, za vsako nadaljnjo pogrešitev pa boste ob izdaji novega dokumenta morali plačati štirikratno vrednost takse. Kot nadaljnji ukrep se državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov ali osebnih izkaznic, izda dokument z veljavnostjo zgolj enega leta.

 

Prav tako je pomembno, da dokumenta, ki ste ga naznanili kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, pa ste ga ponovno našli, ne uporabljate več, saj imate lahko pri prehodu meje težave. Zaradi zaščite pred zlorabo vaše identitete se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo zato sporočite upravni enoti.