URADNE URE

Uradne ure

 

Poslovni čas Upravne enote Maribor 

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Maribor na tel. št. (02) 220 1000

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Uradne ure na sedežu upravne enote, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor

Sprejemno informacijska pisarna

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

Sektor za upravne notranje zadeve

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

Oddelek za javni red in tujce (upravni postopki v zvezi z orožjem, javnimi shodi in prireditvami ter društvi)in Oddelek za osebna stanja in državljanstvo (upravni postopki v zvezi z državljanstvom)

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Oddelek za občo upravo

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Referat za družbene dejavnosti 

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure


Uradne ure v Upravni enoti Maribor, Prešernova ul. 6, 2501 Maribor 

Sprejemno informacijska pisarna

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

Oddelek za okolje in prostor

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

V času uradnih ur "dežurni" strokovni delavec Referata za okolje in prostor sprejema stranke brez vabila, posreduje informacije o pridobivanju gradbenega dovoljenja ter sprejema vloge na zapisnik.

Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

ponedeljek: od 8. do 15. ure     

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure


Referat za tujce, Partizanska c. 47, 2501 Maribor 

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Lokacija Zagrebška c. 25, 2501 Maribor (samo sprejem vlog za priglasitev na vozniški izpit), telefon: (02) 462 27 41

ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

torek: od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure

četrtek: od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30. ure

petek: od 8. do 12.30 ure

 

 

Uradne ure v krajevnih uradih v času od 4. 8. 2014 dalje

 

 

 

Krajevni urad Duplek

C. 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, telefon: (02) 6814 171

ponedeljek: od 8. do 12. in od 13. do 15. ure ter

sreda: od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.

 


Krajevni urad  Fram

Turnerjeva ulica 107, 2313 Fram, telefon: (02) 6014 151 

torek: od 8. do 12. in od 13. do 15. ure.

 

Krajevni urad Gaj-Kamnica

Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica, telefon: (02) 6231 339

torek: od 8. do 12. ure.

 

 

Krajevni urad  Hoče 
Pohorska c. 20, 2311 Hoče,
telefon: (02) 6185 923 
ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter

sreda: od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.

 

 

Krajevni urad Malečnik
Malečnik 51, 2229 Malečnik,
telefon: (02) 4730 288

četrtek: od 8. do 12. ure.

  

 

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju 
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Drav. polju,
telefon: (02) 6292 351
ponedeljek: od 8. do 12. in od 13. do 15. ure ter

četrtek: od 8. do 12. in od 13. do 15. ure.

 

Krajevni urad Orehova vas-Slivnica
Orehova c. 26, 2312 Orehova vas,
telefon: (02) 6056 141

četrtek: od 8. do 12. in od 13. do 15. ure.
 

 

Krajevni urad Rače 
Grajski trg 14, 2327 Rače,
telefon: (02) 6096 021 
sreda: od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter

petek: od 8. do 10. in od 10.30 do 13. ure.

 

Krajevni urad Starše
Starše 93, 2205 Starše,
telefon: (02) 6881 061
torek: od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure 

petek: od 8. do 10. in od 10.30 do 13. ure.