URADNE URE

Uradne ure

 

Poslovni čas Upravne enote Maribor 

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Maribor na tel. št. (02) 220 1000

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

Uradne ure na sedežu upravne enote, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor

Sprejemno informacijska pisarna

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

Sektor za upravne notranje zadeve

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

Oddelek za javni red in tujce (upravni postopki v zvezi z orožjem, javnimi shodi in prireditvami ter društvi)in Oddelek za osebna stanja in državljanstvo (upravni postopki v zvezi z državljanstvom)

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

Oddelek za občo upravo

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure


Uradne ure v Upravni enoti Maribor, Prešernova ul. 6, 2501 Maribor 

Sprejemno informacijska pisarna

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 18. ure

četrtek: od 8. do 15. ure

petek: od 8. do 13. ure

Oddelek za okolje in prostor

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

V času uradnih ur "dežurni" strokovni delavec Referata za okolje in prostor sprejema stranke brez vabila, posreduje informacije o pridobivanju gradbenega dovoljenja ter sprejema vloge na zapisnik.

Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

ponedeljek: od 8. do 15. ure     

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

Oddelek za občo upravo

Referat za družbene dejavnosti 

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure


Referat za tujce, Partizanska c. 47, 2501 Maribor 

ponedeljek: od 8. do 15. ure  

torek: od 8. do 15. ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13.  do 18. ure

petek: od 8. do 13. ure

 

lokacija Zagrebška c. 25, 2501 Maribor (samo sprejem vlog za priglasitev na vozniški izpit)

ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

torek: od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure

četrtek: od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30. ure

petek: od 8. do 12.30 ure

 

 

Uradne ure v krajevnih uradih v času od 2. 6. do 1.  8. 2014


Krajevni urad Duplek

C. 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek,
telefon: (02) 6814 171
Sreda: od 8. do 12. in od 13. do 17. ure 
 
 

Krajevni urad  Fram  - zaprt

Turnerjeva ulica 107, 2313 Fram, telefon: (02) 6014 151 

 

Krajevni urad Gaj-Kamnica - zaprt 

Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica, telefon: (02) 6231 339

 

Krajevni urad  Hoče 
Pohorska c. 20, 2311 Hoče,
telefon: (02) 6185 923 
Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. - 17. ure 

 

Krajevni urad Malečnik - zaprt
Malečnik 51, 2229 Malečnik,
telefon: (02) 4730 288

  

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju 
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Drav. polju,
telefon: (02) 6292 351
Ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure 

 

Krajevni urad Orehova vas-Slivnica - zaprt
Orehova c. 26, 2312 Orehova vas,
telefon: (02) 6056 141

 

Krajevni urad Rače 
Grajski trg 14, 2327 Rače,
telefon: (02) 6096 021 
Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure 

 

Krajevni urad Starše
Starše 93, 2205 Starše,
telefon: (02) 6881 061
Ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure