Skoči na vsebino

URADNE URE

Uradne ure

 

Uradne ure Upravne enote Maribor

(na lokacijah Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6) so: 

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

torek:  

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure*

*v četrtek so uradne ure samo za delovno področje prometa, osebnih stanj, izdaje osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

petek: 

od 8. do 13. ure

 

Uradne ure sprejemno-informacijske pisarne
(na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova 6).

 

Upravne overitve se na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 opravljajo ves poslovni čas.

 

Poslovni čas ter uradne ure po telefonu na tel. št. (02) 2208 350

 

ponedeljek:

od 8. do 15. ure

torek:  

od 8. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 15. ure

petek: 

od 8. do 13. ure

 

 

Uradne ure na lokaciji Zagrebška cesta 25, 2501 Maribor
(samo sprejem vlog za priglasitev na vozniški izpit), telefon: (02) 462 27 41

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

torek:  

od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

sreda: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure

četrtek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

petek: 

od 8. do 12.30. ure

 

 

Uradne ure krajevnih uradov 


Krajevni urad Duplek

Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek (telefon 02/ 681 41 71)

 

torek:  

od 8. do 12. ure in od 13. do 15.00 ure

 

Krajevni urad Hoče

Pohorska cesta 20, 2311 Hoče (telefon 02/ 618 59 23)

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15.00 ure

sreda:  

 od 8. do 12. ure in od 13. do 17.00 ure

 

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju (telefon 02/ 629 23 51)

 

torek:   

od 8. do 12. ure in od 13. do 15.00 ure

četrtek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15.00 ure

 

Krajevni urad Rače

Grajski trg 14, 2327 Rače (telefon 02/ 609 60 21)

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15.00 ure

sreda:  

 od 8. do 12. ure in od 13. do 17.00 ure

  

 

 

Telefonske številke po delovnih področjih:

   

telefonska številka Uprave enote Maribor

2208-350

telefaks

2208-340

tajništvo načelnice

2208-352

e-VEM, vrednotnice, osebno dopolnilno delo

2208-353

tajništvo – upravno notranje zadeve

2208-356

osebne izkaznice, potni listi in prijava prebivališča

2208-366, 2208-368, 2208-369, 2208-370

društva, prireditve

2208-359, 2208-361

orožje

2208-357, 2208-358

vozniška dovoljenja, odvzemi vozniških dovoljenj

2208-406, 2208-408, 2208-409

prometna dovoljenja, odvzemi registrskih tablic

2208-407, 2208-410, 2208-411

rojstva, smrt, osebna imena

2208-382, 2208-383

državljanstvo

2208-382, 2208-383

poroke (prijava porok)

2208-384

dovoljenja za tujce

2208-402

tajništvo Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo

2208-413

gradbene zadeve - splošne informacije

2208-428

kmetijske zadeve

2208-433

vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, uveljavljanje pravic invalidov

2208-448, 2208-449, 2208-450, 2208-451

sprejemno – informacijska pisarna, informacije o izdelanih osebnih dokumentih, splošne informacije

2208-461

tajništvo Oddelka za občo upravo

2208-441

Referat za finance

2208-472, 2208-474, 2208-471, 2208-470, 2208-469

kadrovska služba

2208-446, 2208-447

Glavna pisarna - lokacija Ulica heroja Staneta 1

2208-454, 2208-455, 2208-457, 2208-462

Glavna pisarna in informacijska pisarna (samo za gradbene zadeve in zadeve s področja kmetijstva) - lokacija Prešernova ulica 6

2208-465, 2208-464, 2208-467