Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB

 

V Upravni enoti Maribor so za odločanje oz. vodenje ustreznih upravnih postopkov pooblaščeni spodaj navedeni uradniki.  Vsa pooblastila se hranijo v personalni evidenci.

 

 

 

Pri določitvi obsega in vrste pooblastil so upoštevana določila Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, štev. 29/2000, 66/2004 in 17/2006).  

 

 

UPRAVNA ENOTA MARIBOR

 

 

 

mag. Ksenija Klampfer, načelnica, pooblastilo za odločanje 

 

Irena Ličen, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

 

 

 

ODDELEK ZA JAVNI RED

 

Danica Jevšovar, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Tatjana Arslanovski, diplom. javn. upr. (UN), svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jožica Baša, predm. učit., svetovalec II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mirjana Brodej, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Majda Črepnjak, prav., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Alja Fras, referent III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Zdenka Furek, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Karolina Golaušek, dipl. upr. org., višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Boris Horvat, univ. dipl. prav., svetovalec II, pooblastilo za odločanje

Dragica Ivanuša, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Nataša Kolman, prav., dipl. ekon. (VS), svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Darinka Lorenčič, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Polonca Lunežnik, prav., dipl. posl. adm. (VS), svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Simona Petrinec Muršec, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Branka Simonič, dipl. ekon., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Tilen Topolnik, referent, pooblastilo za odločanje in vodenje

Nataša Ulbin, dipl. ekon. (VS), svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE ZADEVE PROMETA

 

Milena Pušnik, dipl. upr. org., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Tatjana Dolinšek, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marija Gjerkeš, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marjetka Hergamas, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Zvonka Markuš, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Ružica Novak, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jadranka Peklar, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jana Sancin, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Renata Šmigoc, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mateja Vaner,dipl. upr. org., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Ivica Voglar, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marjeta Weingerl, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

 

ODDELEK ZA MATIČNE ZADEVE, DRŽAVLJANSTVO IN MIGRACIJE

 

dr. Bojana Zadravec, višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje  in vodenje

Sonja Bauman, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Blanka Berčič, dipl. upr. org., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Anja Friš, univ. dipl. inž. kraj. arh., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Marija Jelen, referent I, pooblastilo za vodenje

Gašper Kangler, referent II, pooblastilo za vodenje

Ela Kocuvan, dipl. upr. org., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Renata Lipovnik, dipl. upr. org., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Emica Mikolič, referent I, pooblastilo za vodenje

Tanja Muršec, dipl. ekon., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Majda Petko, referent I, pooblastilo za vodenje

mag. Alenka Pintarič, višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Borka Potrč, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Simona Rojko, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje 

Milena Ros, referent I, pooblastilo za vodenje

Vesna Runf, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mojca Vesnicer, dipl. ekon. (VS), svetovalec III, pooblastilo za odločanje

Silva Žgalin, referent I, pooblastilo za odločanje  in vodenje

 

  • Referat za migracije

mag. Marjana Fras Zorec, višji svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Nataša Brejc, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Živana Caf, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Uroš Cerkvenik, univ. dipl. prav., svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marija Fišer, prav., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Jelka Gobec, dipl. upr. org., višji svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mirjana Jurič, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Alenka Kleindienst, ekon., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Marinka Lipej, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Darka Lukaček, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Irena Lukman, prav., svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Tanja Markošek, dipl. upr. org., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Marjana Rečnik, prav., višji referent II, pooblastilo za vodenje

Maja Škrofič, univ. dipl. prav., svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Suzana Štampar, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

 

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO

 

Irena Uršič, univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje

Milena Bezjak, ekon., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Erika Bolnar, dipl. ekon., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Martina Cvetko Beranič, dipl. upr. org., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Vesna Zora Černjavič, univ. dipl. ekon., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Peter Fajdiga, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

mag. Nadja Ferlan, svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Vesna Hanžič, ekon., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Zdenka Hren, univ. dipl. prav., višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Tadeja Kapitanović, univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Janja Klenovšek, univ. dipl. prav., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Vida Kočevar, inž. gradb., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Samo Kunst, univ. dipl. inž. gradb., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Karmen Lehner Bibič, dipl. inž. gradb., višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Polonca Merkuš, univ. dipl. prav., višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Jagoda Petek, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Dunja Poštrak Brodnjak, univ. dipl. prav., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

mag. Boris Potrč, višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Urška Pšeničnik, univ. dipl. geogr., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Andreja Rodošek, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Srečko Selinšek, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Jana Waland Kovačević, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

 

 

 

 

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO

 

 

Anita Fras, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje

Sandra Gobec, mag. prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Polona Pal Gorjanc, univ. dipl. soc., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

mag. Jasna Rebernak, svetovalec I, pooblastilo za vodenje