SEZNAM URADNIH OSEB

 

V Upravni enoti Maribor so za odločanje oz. vodenje ustreznih upravnih postopkov pooblaščeni spodaj navedeni uradniki.  Vsa pooblastila se hranijo v personalni evidenci.

 

 

 

Pri določitvi obsega in vrste pooblastil so upoštevana določila Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, štev. 29/2000, 66/2004 in 17/2006).  

 

 

UPRAVNA ENOTA MARIBOR

 

 

 

mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon., sekretar, pooblastilo za odločanje 

 

Irena Ličen, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

 

 

 

SEKTOR ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

 

Marjan Kocjančič, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje

 

 

ODDELEK ZA JAVNI RED IN TUJCE

 

Danica Jevšovar, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Tatjana Arslanovski, diplom. javn. upr. (UN), višji referent III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mirjana Brodej, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Majda Črepnjak, prav., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Blanka Drevenšek, referent II, pooblastilo za vodenje

Alja Fras, referent III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Zdenka Furek, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Karolina Golaušek, dipl. upr. org., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Dušanka Havlas, inž. gradb., višji referent II, pooblastilo za vodenje

Boris Horvat, univ. dipl. prav., svetovalec II, pooblastilo za odločanje

Dragica Ivanuša, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Nataša Kolman, prav., dipl. ekon. (VS), svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Darinka Lorenčič, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Polonca Lunežnik, prav., dipl. posl. adm. (VS), višji referent I, pooblastilo za vodenje

Simona Petrinec Muršec, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

mag. Alenka Pintarič, dipl. upr. org., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Marjana Rečnik, prav., višji referent III, pooblastilo za vodenje

Branka Simonič, dipl. ekon., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

 

  • Referat za tujce

mag. Marjana Fras Zorec, univ. dipl. prav., višji svetovalec III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Nataša Brejc, prav., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Živana Caf, prav., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Vlasta Cafuta, referent III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jelka Gobec, dipl. upr. org., svetovalec II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mirjana Jurič, prav., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Alenka Kleindienst, ekon., višji referent II, pooblastilo za vodenje

Marinka Lipej, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Darka Lukaček, prav., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Irena Lukman, prav., višji referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Tanja Markošek, dipl. upr. org., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Marjana Rečnik, prav., višji referent III, pooblastilo za vodenje

Dragica Rostohar, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Suzana Štampar, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

ODDELEK ZA UPRAVNE ZADEVE PROMETA

 

Milena Pušnik, dipl. upr. org., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jožica Baša, predm. učit., svetovalec II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marija Gjerkeš, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marjetka Hergamas, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Zvonka Markuš, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Ružica Novak, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jadranka Peklar, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Tatjana Dolinšek, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Jana Sancin, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Nataša Strnad, dipl. ekon., višji referent III, pooblastilo za odločanje in vodenje

Maja Škrofič, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Renata Šmigoc, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Mateja Vaner, dipl. upr. org., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Ivica Voglar, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Marjeta Weingerl, referent II, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

 

 ODDELEK ZA OSEBNA STANJA IN DRŽAVLJANSTVO

 

dr. Bojana Zadravec, višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje  in vodenje

Sonja Bauman, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

Blanka Berčič, dipl. upr. org., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Vesna Golubič, referent II, pooblastilo za vodenje

Marija Jelen, referent II, pooblastilo za vodenje

Gašper Kangler, referent III, pooblastilo za vodenje

Ela Kocuvan, dipl. upr. org., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Renata Lipovnik, dipl. upr. org., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Emica Mikolič, referent II, pooblastilo za vodenje

Majda Petko, referent I, pooblastilo za vodenje

Simona Rojko, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje 

Milena Ros, referent I, pooblastilo za vodenje

Mojca Vesnicer, referent III, pooblastilo za odločanje

  • Krajevni uradi

Krajevni urad Duplek

Iris Krček, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Fram

Iris Krček, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Hoče

Vesna Runf, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Gaj-Kamnica

Vesna Runf, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

Franc Bergles, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Malečnik

Borka Potrč, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Orehova vas - Slivnica

Vesna Runf, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

Krajevni urad Rače

Silva Žgalin, referent I, pooblastilo za odločanje  in vodenje

 

Krajevni urad Starše

Borka Potrč, referent I, pooblastilo za odločanje in vodenje

 

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

 

Irena Uršič, univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje

Andreja Rodošek, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Marija Fišer, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Mladen Potisk, prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Boris Potrč, univ. dipl. prav., višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Srečko Selinšek, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Peter Fajdiga, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Vesna Hanžič, ekon., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Marjan Pavlin, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Jagoda Petek, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Erika Bolnar, dipl. ekon., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

 

  • Referat za okolje in prostor

Tadeja Kapitanović, univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec II, pooblastilo za odločanje in vodenje

Milena Bezjak, ekon., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Martina Cvetko Beranič, dipl. upr. org., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Vesna Zora Černjavič, univ. dipl. ekon., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Nadja Ferlan, univ. dipl. gosp. inž., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Zdenka Hren, univ. dipl. prav., višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Janja Klenovšek, univ. dipl. prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Vida Kočevar, inž. gradb., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Janja Krajnc, univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Samo Kunst, univ. dipl. inž. gradb., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Karmen Lehner Bibič, dipl. inž. gradb., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Polonca Merkuš, univ. dipl. prav., višji svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Dunja Poštrak Brodnjak, univ. dipl. prav., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Jasmina Tajnšek, univ. dipl. prav., svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Urška Pšeničnik, univ. dipl. geogr., svetovalec III, pooblastilo za vodenje

Jana Waland Kovačević, prav., višji referent I, pooblastilo za vodenje

 

 

 

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO

 

 

Anita Fras, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, pooblastilo za odločanje

Polona Pal Gorjanc, univ. dipl. soc., višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje

Erika Bolnar, dipl. ekon., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Jožica Brence, ekon., višji referent I, pooblastilo za vodenje

mag. Jasna Rebernak, svetovalec I, pooblastilo za vodenje