Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

 

Teritorij: 356 km2

Število prebivalcev: 149.037

Število občin: 7

Število krajevnih uradov: 4

Število naselij: 87

 

Upravne in strokovne naloge na območju, ki ga pokriva Upravna enota Maribor po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 

 

a) izpostave ministrstev:

 

b) drugi organi:

 

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Maribor, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Maribor je po velikosti na 2. mestu v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje Občin Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše  ter v del občine Pesnica. Meji na pet upravnih enot, in sicer: na severu na UE Pesnica, na vzhodu na UE Lenart, na jugovzhodu na UE Ptuj, na jugozahodu na UE Slovenska Bistrica ter na severozahodu na UE Ruše.

 

Na območju Upravne enote Maribor je 86 naselij (od tega živi okoli 116.500 prebivalcev v mestnih naseljih, cca. 27.000 pa v nemestnih naseljih).

 

Prebivalstvo sestavlja 55,1% priseljencev; od tega se jih je 11 % selilo med naselji, 35,5 % se jih je priselilo iz ostale Slovenije ter 8,6% iz drugih držav.

 

 

Krajevni uradi:

  • Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek, telefon: (02) 681 4171
  • Hoče, Pohorska c. 20, 2311 Hoče, telefon: (02) 618 5923
  • Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, telefon: (02) 629 2351
  • Rače, Grajski trg 14, 2327 Rače, telefon: (02) 609 6021

 

 

 

Občine:

Naselja:

 

Občina Maribor obsega 33 naselij:

Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh-del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov dol, Za Kalvarijo, Zgorni Slemen-del in Zrkovci.

 

Občina Hoče-Slivnica obsega 13 naselij:

Bohova, Čreta, Hočko Pohorje, Hotinja vas, Orehova vas, Pivola, Polana, Radizel, Rogoza, Slivniško Pohorje, Spodnje Hoče in Zgornje Hoče.

 

Občina Miklavž na Dravskem polju obsega 4 naselja:

Dobrovce, Dravski dvor, Miklavž na Dravskem polju in Skoke.

 

Občina Duplek obsega 10 naselij:

Sp. Duplek, Zg. Duplek, Ciglence, Dvorjane, Vurberk, Zg. Korena, Sp. Korena, Jablance, Žikarce in Zimica.

 

Občina Starše obsega 8 naselij:

Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Rošnja, Starše in  Zlatoličje.

 

Občina Rače-Fram obsega 14 naselij:

Ješenca, Požeg, Morje, Fram, Loka, Kopivnik, Planica, Ranče, Rače, Brezula, Podova, Zg. Gorica, Sp. Gorica in Šestdobe.

 

Občina Pesnica obsega 5 naselij, ki spadajo pod Upravno enoto Maribor:

Dragučova, Pernica, Ložane, Vosek in Vukovje.