Skoči na vsebino

 

      

 

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na spletni strani Upravne enote Maribor!

 

Na enem mestu smo za vas zbrali številne koristne informacije povezane z našim poslovanjem, ki vam bodo prihranile odvečne poti, stroške in dragocen čas. Če na kakšno vprašanje ne boste našli odgovora, vam bomo z veseljem odgovorili osebno, po telefonu ali po pošti.

 

Prijazno vas vabimo tudi k uporabi elektronskih storitev ter spletne povezave na državnem portalu e-uprave, ki je preprost vodnik po upravnih in drugih postopkih v zvezi z vsemi upravnimi postopki, ki jih vodimo na upravnih enotah.

 

Ker je naša stalna skrb izboljševanje vodenja upravnih postopkov z namenom zagotavljanja učinkovitejšega, kakovostnejšega in strankam prijaznega poslovanja vas vabimo, da nam posredujete svoje predloge, pobude, pripombe, pa tudi pohvale o našem delu na elektronski naslov ue.maribor(at)gov.si.

 

Trudimo se, tudi z vašo pomočjo, da je upravna enota sodoben in odgovoren organ javne uprave.

 

Vodstvo upravne enote

 

Uradne ure

 

Uradne ure Upravne enote Maribor

(na lokacijah Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6) so: 

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

torek:  

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure*

*v četrtek so uradne ure samo na lokaciji Ul. heroja Staneta 1, in sicer: za delovno področje prometa, osebnih stanj, osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

petek: 

od 8. do 13. ure

 

Uradne ure sprejemno-informacijske pisarne (na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova 6) so ves poslovni čas.

 

Upravne overitve se na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 opravljajo ves poslovni čas.

 

Poslovni čas ter uradne ure po telefonu na tel. št. (02) 2208 350

 

ponedeljek:

od 8. do 15. ure

torek:  

od 8. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 15. ure

petek: 

od 8. do 13. ure

 

 

Uradne ure krajevnih uradov 

 

Krajevni urad Duplek

tel.: 02 681 41 71

Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek
- torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

 

Krajevni urad Hoče

tel.: 02 618 59 23

Sp. Hoče, Pohorska 20, 2311 Hoče
- ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

- sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure

 

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

tel.: 02 629 23 51

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
- torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

- četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

 

Krajevni urad Rače

tel.: 02 609 60 21

Grajski trg 14, 2327 Rače
- ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

- sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.

 

  
  

Telefonske številke po delovnih področjih:

   

telefonska številka Uprave enote Maribor

2208-350

telefaks

2208-340

tajništvo načelnice

2208-352

e-VEM, vrednotnice, osebno dopolnilno delo

2208-353

tajništvo – upravno notranje zadeve

2208-356

osebne izkaznice, potni listi in prijava prebivališča

2208-366, 2208-368, 2208-369, 2208-370

društva, prireditve

2208-372, 2208-490

orožje

2208-357, 2208-358

vozniška dovoljenja, odvzemi vozniških dovoljenj

2208-406, 2208-408, 2208-409, 2208-382

prometna dovoljenja, odvzemi registrskih tablic

 

priglasitve na teoretični in praktični del vozniškega dovoljenja

 

2208-407, 2208-410, 2208-411

 

2208-420, 2208-432

rojstva, smrt, osebna imena

2208-381, 2208-383

državljanstvo

2208-381, 2208-383

poroke (prijava porok)

2208-384

dovoljenja za tujce

2208-402

tajništvo Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo

2208-413

gradbene zadeve - splošne informacije

2208-428

kmetijske zadeve

2208-433

vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, uveljavljanje pravic invalidov

2208-448, 2208-450, 2208-451

sprejemno – informacijska pisarna, informacije o izdelanih osebnih dokumentih, splošne informacije

2208-461

tajništvo Oddelka za občo upravo

2208-441

Referat za finance

2208-472, 2208-474, 2208-471, 2208-469, 2208-470

kadrovska služba

2208-446, 2208-447

Glavna pisarna - lokacija Ulica heroja Staneta 1

2208-389, 2208-455, 2208-462, 2208-463

Glavna pisarna in informacijska pisarna (samo za gradbene zadeve in zadeve s področja kmetijstva) - lokacija Prešernova ulica 6

2208-465, 2208-464, 2208-467