Nagovor načelnice


Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na spletni strani Upravne enote Maribor,

 

na enem mestu smo za vas zbrali številne koristne informacije povezane z našim poslovanjem, ki vam bodo prihranile odvečne poti, stroške in dragocen čas. Če na kakšno vprašanje ne boste našli odgovora, vam bomo z veseljem odgovorili osebno, po telefonu ali po pošti.

 

Prijazno vas vabimo tudi k uporabi elektronskih storitev ter spletne povezave na državnem portalu e-uprave, ki je preprost vodnik po upravnih in drugih postopkih v zvezi z vsemi upravnimi postopki, ki jih vodimo na upravnih enotah.

 

Ker je naša stalna skrb izboljševanje vodenja upravnih postopkov z namenom zagotavljanja učinkovitejšega, kakovostnejšega in strankam prijaznega poslovanja vas vabimo, da nam posredujete svoje predloge, pobude, pripombe, pa tudi pohvale o našem delu na elektronski naslov ue.maribor(at)gov.si.

 

Trudimo se, tudi z vašo pomočjo, da je upravna enota sodoben in odgovoren organ javne uprave.

 

mag. Ksenija Klampfer, univ. dipl. prav.

 

Uradne ure

 

Uradne ure Upravne enote Maribor

(na lokacijah Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6) so: 

 

ponedeljek:

od 8. do 15. ure

torek:  

od 8. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 15. ure,

v četrtek ni uradnih ur na delovnih področjih, kjer se vodijo upravni postopki v zvezi z društvi, prireditvami, javnimi shodi, orožjem, državljanstvi, vojno zakonodajo, invalidi, tujci, gradbenimi in uporabnimi dovoljenji, denacionalizacijo, kmetijstvom, e-VEM

petek: 

od 8. do 13. ure

 

Uradne ure sprejemno-informacijske pisarne
(na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova 6) ter upravnih overitev so ves poslovni čas.

 

Poslovni čas ter uradne ure po telefonu na tel. št. (02) 2208 350

 

ponedeljek:

od 8. do 15. ure

torek:  

od 8. do 15. ure

sreda: 

od 8. do 18. ure

četrtek:

od 8. do 15. ure

petek: 

od 8. do 13. ure

 

 

Uradne ure na lokaciji Zagrebška cesta 25, 2501 Maribor
(samo sprejem vlog za priglasitev na vozniški izpit),
telefon: (02) 462 27 41

 

ponedeljek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

torek:  

od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

sreda: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure

četrtek:

od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure

petek: 

od 8. do 12.30. ure

  

 

 

Uradne ure krajevnih uradov  

 

Krajevni urad Duplek
Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, telefon: (02) 681 41 71

 

torek: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

 

 

Krajevni urad Hoče

Pohorska 20, 2311 Hoče, telefon: (02) 618 59 23

 

ponedeljek: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter

sreda:        

od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.

 

 

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, telefon: (02) 629 23 51

 

torek: 

  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter

četrtek:

  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

 

 

Krajevni urad Rače

Grajski trg 14, 2327 Rače, telefon: (02) 609 60 21

 

ponedeljek: 

od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter

sreda:

 od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.

 

 

Krajevni urad Starše
Starše 93, 2205 Starše, telefon: (02) 688 10 61

 

petek: 

 od 8. do 10. ure in od 10.30 do 13. ure.

 

 

 

Telefonske številke po delovnih področjih:

   

telefonska številka UE Maribor

2208-350

telefaks

2208-340

tajništvo načelnice

2208-352

e-VEM, vrednotnice, osebno dopolnilno delo

2208-353

tajništvo – upravno notranje zadeve

2208-356

osebne izkaznice, potni listi in prijava prebivališča

2208-366, 2208-368, 2208-369, 2208-370

društva, prireditve

2208-359, 2208-361

orožje

2208-357, 2208-358

vozniška dovoljenja, odvzemi vozniških dovoljenj

2208-406, 2208-408, 2208-409

prometna dovoljenja, odvzemi registrskih tablic

2208-407, 2208-410, 2208-411

rojstva, smrt, osebna imena

2208-382, 2208-383

državljanstvo

2208-382, 2208-383

poroke (prijava porok)

2208-384

dovoljenja za tujce

2208-402

tajništvo Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo

2208-413

gradbene zadeve - splošne informacije

2208-428

kmetijske zadeve

2208-433

vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, uveljavljanje pravic invalidov

2208-448, 2208-449, 2208-450, 2208-451

sprejemno – informacijska pisarna, informacije o izdelanih osebnih dokumentih, splošne informacije

2208-461, 2208-462

tajništvo Oddelka za občo upravo

2208-441

Referat za finance

2208-472, 2208-474, 2208-471, 2208-470, 2208-469

kadrovska služba

2208-446, 2208-447

Glavna pisarna - lokacija Ulica heroja Staneta 1

2208-453, 2208-454, 2208-455, 2208-456, 2208-457

Glavna pisarna in informacijska pisarna - lokacija Prešernova ulica 6

2208-465, 2208-463, 2208-464, 2208-467