Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 173 km2

Število prebivalcev: 13.700 (na dan 31.12.2013) 

Število občin: 1

Število naselij: 19

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Logatca po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:  

 

a) izpostave ministrstev:

b) drugi organi:

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Logatec, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Logatec teritorialno sovpada z Občino Logatec in meji na UE Vrhnika, UE Ljubljana, UE Škofja Loka, UE Idrija, UE Ajdovščina, UE Postojna in UE Cerknica.

 

Na območju Upravne enote Logatec je 19 naselij. 

Ob Logatcu, ki je z 9.277 prebivalci osrednje in največje kotlinasto naselje, so še večji kraji Hotedršica  z 591 prebivalcem, Rovte s 955 prebivalci, Trate s 430 prebivalci in Laze s 335 prebivalci.

Število prebivalstva je v stalnem porastu, kar je posledica tako nadpovprečne rodnosti kot priseljevanja, predvsem iz Ljubljane.

 

 

             

 

 

Naselja:

   • Grčarevec,

     

   • Hleviše,

     

   • Hlevni Vrh,

     

   • Hotedršica,

     

   • Jakovica,

     

   • Kalce,

     

   • Lavrovec,

     

   • Laze,

     

   • Logatec,

     

   • Medvedje Brdo,

     

   • Novi Svet,

     

   • Petkovec,

     

   • Praprotno Brdo,

     

   • Ravnik pri Hotedršici,

     

   • Rovtarske Žibrše,

     

   • Rovte,

     

   • Vrh Sv. Treh kraljev,

     

   • Zaplana–del,

     

   • Žibrše.

 

Poročna dvorana:

 • se nahaja v Upravnem centru Logatec, prvo nadstropje, Tržaška cesta 50A, Logatec. 

 

Nekaj slik poročne dvorane: