Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.  

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

 

V upravni enoti Ljutomer imamo svetovalko za pomoč strankam  in sicer:

 

Mag. Majda Meško

Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer

(pritličje, soba 010)

telefon:(02) 584 9418

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: majda.mesko(at)gov.si

 

Uradne ure UE Ljutomer

ponedeljek: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda: od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek: od 8.00 do 13.00 ure

Uradne ure po telefonu Upravne enote Ljutomer so vsak dan med poslovnim časom.

 

Če je 24.12. ali 31.12. delovni dan, se poslovni čas in uradne ure končajo ob 13.00 uri.

 

 

Uradne ure na krajevnih uradih

 

KU Križevci pri Ljutomeru

Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru

GSM: 030 720 510

četrtek: od 8.00 do 12.00 

 

KU Razkrižje

Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

GSM: 030 720 510 

četrtek: od 13.00 do 15.30

 

 

 

Poslovni čas UE Ljutomer

 

ponedeljek: od 8.00 do 15.00

torek: od 8.00 do 15.00

sreda: od 7.00 do 17.00

četrtek: od 8.00 do 15.00

petek: od 8.00 do 13.00 

 

Informacije za medije

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Ljutomer je:

 

mag. Darija Mohorič

telefon: (02) 584 9411

telefaks: (02) 583 1245

e-pošta: darija.mohoric(at)gov.si

 

Inšpektorat za javno upravo

Spoštovane stranke!

 

Naša želja je, da boste po opravljeni storitvi od nas odhajali zadovoljni. Usmeritev za naša prizadevanja predstavljajo tudi vaši predlogi, pripombe ali pohvale, ki jih lahko podate:

  •   v knjigo pripomb in pohval, ki se nahaja v sprejemni pisarni upravne enote
  •   vodjem oddelkov ali načelniku

 

Sporočamo pa vam tudi naslov Inšpektorata za javni sektor:

 

Ministrstvo za notranje zadeve
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška 21
1000 Ljubljana

Telefon:  01/478 83 84
Telefax: 01/478 83 31
E-naslov: gp.ijs(at)gov.si