Skoči na vsebino

NOVICA

18. 7. 2017

Sklep o določitvi volišč

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ za izvedbo Zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo 24. septembra 2017

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 -ZVDZ - UPBl, 54/2007 - odločba US in 23/2017) je Okrajna volilna komisija 3. volilnega okraja 8. volilne enote sprejela naslednji sklep o določitvi volišč Za izvedbo Zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo 24. septembra 2017:

 

Sklep o določitvi volišč