Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Tehnični dan na OŠ Ivan Cankar Ljutomer

 

Dne 7. 6. 2012 so uslužbenke UE Ljutomer, na OŠ Ivana Cankarja, v okviru tehničnega dneva pripravile (5 šolskih ur) kratko predstavitev dela na UE in skupaj z učenci izpolnjevale vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Izvedba tehničnega dne je trajala 5 šolskih ur, poleg predstavitve Upravne enote Ljutomer pa so učencem predstavile še:

 

- katere dokumente in dovoljenja si lahko pridobijo na UE
- kakšni so pogoji za pridobitev osebne izkaznice, potne listine in vozniških dovoljenj;
- katere vloge so potrebne za pridobitev gradbenih dovoljenj;

 

V drugem delu (3 in 4 šolsko uro) je bil učencem predstavljen projekt stanovanjske hiše ter vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta.

 

Po predstavitvi so učenci sami izpolnili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt - garažo, katere investitorka je OŠ in tudi izrisali tloris ter dva prereza objekta, taisti objekt pa vrisali v načrt parcele. Zadnjo šolsko uro so nezahtevni objekt – garažo, skupaj zakoličili na zemljišču v neposredni okolici šole, za katero so izpolnili vlogo.

 

Razlog za izvedbo tehničnega dne je bil dejstvu, da imajo stranke, ki želijo pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (garaže, shrambe, skednje, itd.), pogosto težave pri izpolnjevanju vloge. Težave se pojavljajo predvsem pri risanju objektov.

 

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt zahteva namreč:


- izris tlorisa in dveh prerezov glede na teren,
- grafični prikaz (vris) objekta v geodetski načrt parcele na kateri je predvidena gradnja,
- tekstualni del – podatki o investitorju in objektu.

 

Da bi mladim predstavili naše delo, jih animirali in omogočili njihovo aktivno sodelovanje v postopkih, ki se tičejo življenjskih dogodkov, smo v okviru izboljšav v zvezi z našim poslovanjem predvideli možnost sodelovanja z osnovnimi šolami.

 

Z znanjem, ki so ga učenci pridobili, bodo lahko svojim staršem pomagali pri izpolnjevanju vlog, v primeru, da nameravajo le-ti graditi nezahtevni-pomožni objekt, prav tako pa bodo lahko to znanje uporabili tudi zase v prihodnosti, ko bodo sami investitorji.