Skoči na vsebino

NOVICA

Taksa in cene osebnih listin

 

Upravna taksa

Cena

Nova osebna izkaznica (veljavnost 10 let in trajno) 18,77 €

Nova osebna izkaznica (veljavnost 5 let - za otroke od 3 let pa do dopolnjenega 18 leta starosti)

14,25 €
Nova osebna izkaznica (veljavnost 3 leta - za otroke od 0-3 leta)12,43 €
Novi potni list (32 strani, veljavnost 10 let)41,55 €

Novi potni list (32 strani, veljavnost 5 let - za otroke od 3 let pa do dopolnjenega 18 leta starosti)

34,75 €
Novi potni list (32 strani, veljavnost 3 leta - za otroke od 0-3 leta)30,67 €
Vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list  2,50 €
Novo vozniško dovoljenje21,32 €
Obmejna propustnica za Hrvaško  8,35 €
Kmetijski vložek za Hrvaško  1,67 €