Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo lastnikom vozil

Obveščamo vas, da Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/2017) med drugim določa, da za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, in sicer z njegovim pisnim soglasjem. V tem primeru se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila. V prometno dovoljenje se poleg lastnika vozila vpiše tudi uporabnik vozila.

 

V povezavi z navedenim vas obveščamo, da se 1. februarja 2019 začne uporabljati določba, ki določa, da mora lastnik registriranega vozila odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če je imel za navedeno vozilo določenega uporabnika in je le-ta preklical dano soglasje ter lastnik ni imenoval novega uporabnika.

V kolikor lastnik po obvestilu tega ne stori se to šteje za prekršek in prekrškovni organ lastniku pošlje plačilni nalog ter vozilo odjavi po uradni dolžnosti. 

 

Hkrati vas obveščamo, da se s prvim aprilom 2019 izteka enoletno obdobje, ko je stopila v veljavo določba Zakona o dajatvah na motorna vozila (Uradni list RS št. 54/17), ki določa novo dajatev na odjavljena vozila.

 

Tako boste vsi lastniki odjavljenih vozil, po poteku enega leta od odjave vozila, s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejeli plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. 

 

Upravna enota Ljutomer