Skoči na vsebino

NOVICA

GRADBENI ZAKON


Gradbeni zakon, ki je začel veljati 17. novembra, uporabljati pa se je začel 1. junija, je skupaj z novim Zakonom o urejanju prostora ter Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti del prenove zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve. Postopki, ki so bili oziroma bodo začeti pred začetkom uporabe Gradbenega zakona, bodo končani po določbah Zakona o graditvi objektov.
Podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev  dovoljenj in prijave gradnje po tem zakonu, ter obrazce za postopke povezane z graditvijo objektov predpiše minister.

 

Obrazci