Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o anketiranju strank

Obveščamo vas, da na Upravni enoti Ljutomer izvajamo anketiranje strank, s katerim želimo ugotoviti stopnjo zadovoljstva strank s storitvami tukajšnje upravne enote. Od vas želimo pridobiti povratne informacije glede poslovanja organa, kako ste bili zadovoljni s storitvijo in kakšen je bil odnos uslužbenca do vas.

 

Anketiranje izvajamo na podlagi uveljavljene spremembe 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13), ki se nanaša na ugotavljanje kakovosti in določa, da organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, na podlagi metodologije, ki jo določi minister, pristojen za javno upravo in jo objavi na spletni strani ministrstva, izvajajo postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja s strankami najmanj enkrat v obdobju dveh let.
Podrobnejše informacije lahko dobite tudi na spletni strani http://www.mju.gov.si.

 

Anketiranje je prostovoljno in anonimno ter poteka v prostorih tukajšnje upravne enote, v času uradnih ur, od 3. 4. 2018 do vključno 18. 4. 2018. K anketi vas bo povabila uslužbenka. Anketo boste oddali v skrinjici, ki se nahajata na hodnikih v pritličju UE Ljutomer.
 

Vljudno vas prosimo za sodelovanje, za kar se vam najlepše zahvaljujemo.