Skoči na vsebino

NOVICA

Sprememba določitev volišč

Spoštovane volivke in volivci,

 

obveščamo vas, o spremembah o določitvi volišč na območju Občin Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje, ki jih je Okrajna volilna komisija Ljutomer sprejela na svoji I. seji dne 5. 4. 2018 .

 

V skladu z 79. a členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 54/2007 – odločba US in 23/2017, v nadaljevanju ZVDZ), ki določa, da morajo biti vsa volišča dostopna za invalide je OVK Ljutomer ukinila volišče Precetinci. Tako gredo volivci iz naseljih Precetinci in Sitarovci volit v volišče Radoslavci.  

Prav tako je zaradi upoštevanja prej navedenega 79. a člena ZVDZ Okrajna volilna komisija Ljutomer spremenila sedeže volišč, in sicer:

  • sedež volišča pod zap. št. 00803001 Cezanjevci je v Gasilskem domu Cezanjevci, Cezanjevci 46/a,
  • sedež volišča pod zap. št. 00803011 v prostore SKZ Ljutomer-Križevci z.o.o., Ključarovci pri Ljutomeru 6,
  • sedež volišča pod zap. št. 00803901 predčasno glasovanje je v prostorih Doma kulture Ljutomer, Prešernova ulica 20,

sedež volišča pod zap. št. 00803031 volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, je v prostorih Doma kulture Ljutomer, Prešernova ulica 20.

 

Sklep o določitvi volišč