Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

NADOMESTILO ZA OTEŽENO RABO ZEMLJIŠČ OB DRŽAVNI MEJI

na katerih so postavljene ograje

Po Zakonu o nadzoru državne meje so lastniki zemljišč na katerem je postavljena ograja oziroma zemljišč na katerem je otežena raba ali osebe, ki uporabljajo zemljišča na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, upravičeni do nadomestila za oteženo rabo zemljišča za leto 2017.

 

Upravičenci do nadomestila lahko zahtevajo nadomestilo do 31. marca 2018 za preteklo leto (2017) pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče in za katero se uveljavlja nadomestilo.

 

Zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje:

  • podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,
  • podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in
  • opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.