Skoči na vsebino

NOVICA

OBVESTILO VINOGRADNIKOM

Podpore za sajenje vinske trte

 

Vlogo za podporo se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, med 1. aprilom in 15. junijem pred letom, v katerem se bo izvedlo prestrukturiranje (kar pomeni, da je potrebno za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018 vlogo vložiti do 15. junija 2017), pri tem je pomembno, da ima pridelovalec že pred oddajo vloge izdano dovoljenje za zasaditev te površine.

 

POMEMBNO: Po oddaji vloge za podporo opravi Agencija ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani Agencije. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore.