Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o začetku uporabe Zakona o partnerski zvezi

 

Spoštovane stranke,

 

obveščamo vas, da se bo dne 24. 2. 2017 začel uporabljati Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16).  Navedeni zakon je  pogoje za sklenitev in veljavnost partnerske zveze smiselno izenačil s pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze, določene v zakonu, ki ureja zakonsko zvezo.

 

Z dnem 24. 2. 2017 preneha veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, vendar se ta uporablja še šest mesecev po začetku uporabe Zakona o partnerski zvezi to je do 24. 8. 2017. Od 24. 2. 2017 tako ni več mogoče registrirati novih istospolnih partnerskih skupnosti.

 

V obdobju od 24. 2. 2017 do vključno 24. 8. 2017 lahko partnerja registrirane istospolne skupnosti pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo. Registrirana istospolna partnerska skupnost se v tem primeru preoblikuje v partnersko zvezo z dnem njune izjave.


Partnerja morata izjavo o preoblikovanju sklenjene partnerske skupnosti v partnersko zvezo podati osebno pred matičarjem. Za vpis preoblikovanja v matični register je krajevno pristojna upravna enota, pri kateri je bila istospolna partnerska skupnost registrirana oziroma vpisana. V primeru, da v navedenem obdobju istospolna partnerja ne podata izjave, da preoblikovanja ne želita in če so hkrati izpolnjeni pogoji za nastanek partnerske zveze, se bo registrirana istospolna partnerska skupnost preoblikovala v partnersko zvezo na podlagi zakona. 


Vse dodatne informacije o preoblikovanju registrirane istospolne skupnosti in o sklenitvi partnerske zveze dobite na matičnem uradu.


Upravna enota Ljutomer