Skoči na vsebino

NOVICA

Novi zakon o voznikih

12.1.2017 je začel veljati novi Zakon o voznikih

 

NOVI ZAKON O VOZNIKIH – nekatere novosti

 

dne 12. 1. 2017 je začel veljati novi Zakon o voznikih (ZVoz-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/16.

 

Zakon prinaša kar nekaj sprememb, med drugimi tudi naslednje:

 

-        Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov - je obvezen tako za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A kot tudi B kategorijo; Programa dodatnega usposabljanja se voznik začetnik lahko udeleži po najmanj 6 mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja (prej 4 mesecih);

 

-       Ni več enoletnega podaljšanja vozniškega dovoljenja za podaljšanje roka za dodatno usposabljanje voznikov začetnikov. Veljavnost kategorije za katero je obvezen program dodatnega usposabljanja poteče po dveh letih, podaljša se, ko voznik opravi dodatno usposabljanje (če se dodatno usposabljanje opravlja po poteku kategorije, je v času, dokler dodatno usposabljanje ni opravljeno, kategorija neveljavna)

 

-        Na novo je določena veljavnost potrdila, na podlagi katerega sme v RS do vročitve vozniškega dovoljenja voziti motorno in priklopno vozilo oseba, kateri je takšno potrdilo izdano – potrdilo je veljavno 60 dni, šteto od njegove izdaje;

 

-        Za vpis voznika-spremljevalca je pristojna upravna enota in ne več izpitni center, pogoji za vpis ostajajo enaki;

 

-        Pri zdravniških pregledih:

 

·  če je vozniku z zdravniškim spričevalom ugotovljena začasna telesna in duševna nezmožnost oz. časovno omejena telesna in duševna zmožnost se zdravniško spričevalo pregleda, ki ga voznik opravi več kot 30 dni pred potekom obdobja omejitve, ne upošteva. Voznik lahko predčasno opravi zdravstveni pregled le pred posebno zdravstveno komisijo;

 

·  zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu velja tri leta od izdaje, o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu pa šest mesecev.

 

-        Vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljavnost podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali predloži dokaze, da v Republiki Sloveniji študira vsaj šest mesecev in izpolnjuje ostale pogoje. Zakon o voznikih opredeljuje običajno prebivališče kot kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi osebnih in poklicnih vezi ali v primeru brez poklicnih vezi zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in krajem, v katerem živi.

 

-        Vsi imetniki vozniških dovoljenj morajo najpozneje do 19. januarja 2023 zamenjati vozniška dovoljenja, izdana na starih obrazcih (prej 30. april 2018).