Skoči na vsebino

NOVICA

Novi potni listi

Pričetek izdaje nove serije biometričnih potnih listin

 

Dne 12.12.2016 se je pričela izdajati nova serija biometričnih potnih listin z nadgrajenimi varnostno-zaščitnimi elementi in z jezikovno prilagoditvijo podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Potne listine, ki so izdane na starih obrazcih, bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti.

 

Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma, kot v tujini, zato je njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena tudi za varnost identitete posameznikov. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja na področju zaščitnih elementov so tako novi obrazci potnih listin dodatno zaščiteni.

 

Med zaščitnimi elementi, ki so vidni s prostim očesom, izstopa dodana fotografija imetnika na tretji strani potnega lista, ki je zaščitena proti ponarejanju. Zaradi nove fotografije imetnika na tretji strani, v potne liste, izdane po 12.12.2016 ne bo mogoče vpisati dveh sprememb naslova prebivališča posameznika, temveč je predviden prostor za samo en vpis spremembe naslova.

 

Novi potni listi se bodo po 12.12.2016 izdajali samo še na obrazcih z 32 stranmi, vložitev vloge za izdajo potnega lista na obrazcu z 48 stranmi ne bo več mogoča. Sprememba je posledica nizkega števila vlog za izdajo potnih listov na obrazcih z 48 stranmi, v povezavi z možnostjo, da lahko posamezniki v primerih, kot to določa drugi odstavek 2. člena Zakona o potnih listinah, pridobijo tudi drugi potni list.

 

Nove cene biometričnih potnih listin (taksa in obrazec):

- potni list 10 letna veljavnost – 46,10 EUR
- potni list 5 letna veljavnost – 39,30 EUR
- potni list 3 letna veljavnost – 35,20 EUR