Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo vinogradnikom v zvezi s prijavo pridelka

 

 

Vse vinogradnike, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina obveščamo, da morajo v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/2007 in 62/2009) vsako leto, najpozneje do 20. novembra  prijaviti  celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s pridelkom namenjenim za lastno porabo.
 
Glede na navedeno določbo pravilnika je dolžan priglasiti pridelek vsak vinogradnik, ki:

- obdeluje najmanj 10 arov vinograda ali
- obdeluje manj kot 10 arov vinograda in del ali celoten pridelek trži.
 
V primeru, da je grozdje bilo prodano (npr. grozdje  odpeljano v klet), pridelovalcem  pridelka   ni potrebno prijavljati, ker ga bo v njihovem  imenu prijavil kupec (npr. klet).
 
Prijava pridelka je upravne takse oproščena.
 
Pridelek se lahko prijavi na Upravni enoti Ljutomer v sobi št. 011 ali 012 (pritličje desno), ali na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji v okviru vinorodnih dežel v času uradnih ur:

- ponedeljek: od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure
- torek: od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure
- sreda: od  7 30 do 12. ter od 13. do 17 30. ure
- petek: od 8. do 13. ure
 
Dodatne informacije lahko dobite tudi po telefonu št.  (02) 584 94 34 in (02) 584 94 37.