Skoči na vsebino

NOVICA

SEZNAM IZVAJALCEV ZA IZVEDBO PROGRAMOV - Začetna integracija priseljencev

 

Ministrstvo za notranje zadeve je kot odgovorni organ za izvajanje programov vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo s postopkom javnega naročila izbralo izvajalce brezplačnih programov učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe. Programi so financirani iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.

 

Programe z nazivom Začetna integracija priseljencev bodo izvajali naslednji izvajalci:

 

v Ljubljani, Domžalah, Grosupljem, Vrhniki in Kamniku:
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, tel: 01/234 44 00, 01/234 44 21

 

v Mariboru, Ptuju in Slovenski Bistrici:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor, tel.: 02/234 11 11

 

v Celju, Zagorju, Trbovljah in Slovenskih Konjicah:
UPI – Ljudska univerza Žalec,
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec, tel.: 03/713 35 50

 

v Kranju, Jesenicah in Škofji Loki:
Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj, tel: 04/280 48 00

 

v Kopru, Izoli in Piranu:
Ljudska univerza Koper,
Cankarjeva 33, 6000 Koper, tel.: 05/612 80 00

 

v Sežani:
Ljudska univerza Sežana
Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana, tel: 05/73 11 300

 

v Slovenj Gradcu, Ravnah na Koroškem, Velenju in Žalcu:
UPI – Ljudska univerza Žalec,
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec, tel.: 03/713 35 50

 

v Novi Gorici, Ajdovščini, Postojni, Idriji in Tolminu:
Ljudska univerza Ajdovščina,
Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, tel.: 05/366 47 50

 

v Novem mestu:
Razvojni izobraževalni center Novo mesto,
Topliška 2, 8000 Novo mesto, tel.: 07/393 45 50

 

v Krškem:
Ljudska univerza Krško,

Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško, tel.: 07 488 11 60