Skoči na vsebino

NOVICA

Sprememba Zakona o upravnem postopku

 

Spoštovane državljanke in državljani!

 

Obveščamo vas, da je 8. 4. 2014 začela veljati sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

Ta določa, da uradna oseba na zahtevo vložnika, na podlagi njegovih navedb, izpolni predpisan ali drugače pripravljen obrazec vloge, razen obrazcev vlog v zvezi z javnimi razpisi. Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni in resnični.

 

Vlada RS lahko z uredbo določi upravne zadeve, v katerih uradna oseba ni dolžna izpolnjevati obrazca vloge na zahtevo vložnika, če bi to bistveno oviralo izvrševanje zakonskih pristojnosti organa ali uveljavljanje pravic in pravnih koristi drugih strank.

 

Navedene spremembe na UE Ljutomer dosledno spoštujemo in skrbimo za zadovoljstvo naših strank.

 

 

Upravna enota Ljutomer