Skoči na vsebino

NOVICA

Dodatne informacije GURS-a - informativni izračun davka na nepremičnine na stanje podatkov 8. 3. 2014

Spoštovani!

 

Čez vikend 8.3.-9.3. smo izvedli preračun informativno izračunanega davka na nepremičnine. Informativni izračun davka smo izvedli na stanje podatkov 8.3.2014. V REN smo na ta dan vnesli tudi nove-spremenjene podatke prejete od zemljiške knjige (osebna služnost, javno dobro), ter spremenjene podatke evidence trga nepremičnin (najem, oddaja denacionaliziranih stanovanj in  lizingojemalce).

 

V informativnem izračunu se pod izpisom naslova izpiše številka stanovanja, na katero je naslovnik (lastnik/davčni zavezanec)  prijavljen v centralnem registru prebivalstva. Če le-ta ni prijavljen na številko stanovanja, se izpiše »___«.

 

V spletni aplikaciji za spreminjanje podatkov registra nepremičnin (dostopna preko portala prostor (http://www.e-prostor.gov.si/), v katero dostopajo lastniki sami preko kode, ki so jo prejeli na obvestilu o informativno izračunanem davku na nepremičnine, je možno informativne izračune ponovno generirati in izpisati, pri čemer je potrebno lastnike opozoriti na naslednje:
- Podatki za informativni izračun davka so na datum 8. 3. 2014.
- V informativnem izračunu ni upoštevanih sprememb davčnih stopenj, ki jih je predlagala Vlada RS. Le-te bodo upoštevane šele, ko bo spremenjen Zakon o davku na nepremičnine.


Geodetska uprava RS