Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo vinogradnikom v zvezi s prijavo pridelka

 

Spoštovani!

 

Pridelovalce grozdja in vina obveščamo, do so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/2007, 62/2009) dolžni prijaviti letni pridelek grozdja, mošta in vina.

 

Pridelek so dolžni prijaviti vsi, ki obdelujejo vsaj 0,10 ha vinogradov in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo.

 

Pridelek je potrebno prijaviti po trgatvi najpozneje do 20. novembra 2013.

 

Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo (kleti, zadrugi), pridelka grozdja ni treba prijaviti na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet oziroma zadruga. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka.