Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

POZIV ORGANIZATORJEM V MEDIJIH IN SOCIALNIH OMREŽJIH NAPOVEDANIH JAVNIH ZBIRANJ V PETEK, 21.12.2012

Na podlagi 2., 5. in 9. člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F in 21/2012)) in 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur.l. RS, št.  24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) in8/2010) pristojne upravne enote z javnim naznanilom vročajo

POZIV ORGANIZATORJEM V MEDIJIH IN SOCIALNIH OMREŽJIH NAPOVEDANIH JAVNIH ZBIRANJ V PETEK, 21.12.2012

Skladno z 10. in nadaljnjimi členi zakona  Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ; Url .l. RS 64/2011) mora organizator shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red,da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. Zakon predvideva natančne postopke in vse zahtevane ukrepe.

 

Pristojne policijske postaje so po uradni dolžnosti ugotovile, da se prebivalstvo poziva k zbiranjem, vendar takšna zbiranja niso prijavljena v skladu s predpisi. Zato obstaja poleg te kršitve (opustitev prijave) velika verjetnost opustitve tudi drugih nujno potrebnih ukrepov.

 

Bistvo pravne države je spoštovanje predpisov. Namen predpisov v tem konkretnem primeru glede javnih zbiranj je očiten - varovanje življenja in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženja, javnega prometa in okolja. Njihova kršitev zato lahko predstavlja hudo kršitev pravic in svoboščin prebivalcev naše države.

Zato organizatorje pozivamo, da spoštujejo vse veljavne predpise in nemudoma odpravijo kršitve zaradi opustitve dolžne prijave in drugih dolžnih in nujno potrebnih ukrepov ter zagotovijo, da bodo zbiranja organizirana skladno z veljavnimi predpisi.