Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih


Dne 31. 7. 2012 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 58/2012), ki začne veljati 15. 8. 2012.

Zakon spreminja odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in sicer so odškodnine po spremembi zakona bistveno nižje.

 

Odškodnina se plača pred gradnjo objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču (tlorisna površina kmetijske rabe) in ima zemljiška parcela, na kateri leži tlorisna površina kmetijske rabe, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, boniteto zemljišča več kot 50.

 

Odškodnina = tlorisna površina stavbe x A

 

• Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta.
• Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50 tudi boniteto 0, se za izračun odškodnine upošteva boniteta večja od 50.

A = 1 (gradbeno inženirski objekti) in 4 (stavbe) pri boniteti zemljišča od 51 do 60
A = 3 (gradbeno inženirski objekti) in 12 (stavbe) pri boniteti zemljišča od 61 do 75
A = 5 (gradbeno inženirski objekti) in 20 (stavbe) pri boniteti zemljišča od 76 do 100