Skoči na vsebino

NOVICA

Prijava pridelka grozdja, mošta in vina do 7.9.2012

 

Pridelovalce grozdja in vina, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in so prijavili pridelek vina, letnik 2011, obveščamo, da so v skladu s 17. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/2007 in 62/2009), dolžni prijaviti zaloge vina na dan 31. 7 .2012.

 

Rok za prijavo zalog je 7. 9. 2012.

 
Zaloge vina se prijavijo na Upravni enoti Ljutomer na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na sedežu Upravne enote Ljutomer in spletnih straneh državne uprave.