Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo za vojne veterane, vojne invalide in ŽVN

Spremembe na področju vojne zakonodaje na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), ki je začel veljati 31. 5. 2012

 

1. Ukinitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja
V vseh treh zakonih – Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja se črta pravna podlaga za uveljavitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ter se s tem ukinja pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

 

2. Zvišanje starosti za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 50 na 55 let starosti
Vojni veteran bo lahko pravice po Zakonu o vojnih veteranih (veteranski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, brezplačno vožnjo, pogrebnino in priznanje pokojninske dobe) uveljavil, ko bo dopolnil 55 let starosti (do sedaj ob dopolnitvi 50 let starosti). Pravica do varstva vojnega veterana ostane nespremenjena v primeru nastanka trajne popolne izgube delovne zmožnosti.

 

3. Pravica do zdravstvenega varstva
Pravica do zdravstvenega varstva, ostane nespremenjena za osebe s statusom vojnega invalida in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Vojnim veteranom se bo pravica do zdravstvenega varstva zagotavljala ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 55 let) in pogojev za pridobitev veteranskega dodatka.

 

Glede na navedeno vojni veterani, ki ne prejemajo veteranskega dodatka, nimajo statusa vojnega invalida ali statusa žrtve vojnega nasilja, izgubijo s 1. 1. 2013 pravico do zdravstvenega varstva – dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.  Prav tako s 1. 1. 2013 izgubijo pravico do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vsi vojni veterani, ki prejemajo veteranski dodatek in še niso dopolnili 55 let starosti.

 

4. Izplačila prejemkov po vojni zakonodaji za nazaj
S spremembo se denarni prejemki po vojni zakonodaji (invalidnine, dodatki, doživljenjske mesečne rente…) ne bodo več izplačevali za tekoči mesec (za naprej), temveč za pretekli mesec. V prehodnem obdobju v letu 2012 bodo izplačila naslednje dni:

 

6. 7. 2012 za mesec julij
13. 8. 2012 za mesec avgust
19. 9. 2012 za mesec september
25.10.2012 za mesec oktober
3.12.2012 za mesec november ter
2. 1. 2013 za mesec december.